Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Tetrijeb gluhan – simbol zaštite prirode u 2023. godini, Miljenko Bujanić, Nikolina Škvorc, Dean Konjević, Ivica Križ, Nika Čehulić i Antonija Šmisl, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lovačka sekcija dr. Oto Rohr

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 16:00 - 20:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
prezentacija i radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) ili veliki tetrijeb, naša je autohtona šumska koka koja naseljava visoke planine gorske Hrvatske. Zbog konstantnog opadanja brojnosti populacije, koja se smanjila za više od 60 posto, tetrijeb gluhan u Hrvatskoj trajno je zaštićena i ugrožena vrsta te trenutno obitava pretežno na području Ličke Plješivice. Razlozi pada brojnosti ove vrste su mnogobrojni. Mužjaci su poznati po svom ljubavnom pjevu prilikom osvajanja ženki, a jedino se u tom vremenskom periodu može čuti i vidjeti tu inače gotovo nevidljivu pticu.

U prezentaciji kroz slike i video isječke posjetitelji će moći upoznati ovu pticu, njen način života, ishranu, razmnožavanje te sve zanimljivosti koje ju obilježavaju.

Sudionici će u dijelu radionice imati priliku uživo vidjeti prirodno okruženje tetrijeba gluhana te cijelu zajednicu (piliće, pijetla, koku i njezina jaja). U praktičnom dijelu radionice najmlađi posjetitelji će se moći okušati u izradi modela jaja tetrijeba gluhana te ga ponijeti za uspomenu.

U organizaciji događanja pomoći će nam Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ na čemu im srdačno zahvaljujemo.

 

Biografija:

Miljenko Bujanić, rođen je 22. listopada 1988. godine u Čakovcu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine čime je stekao titulu doktor veterinarske medicine. Za vrijeme studija bio je dobitnik 7 Dekanovih nagrada. Od 2015. zaposlen je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat iz Veterinarskih znanosti stekao je na matičnom fakultetu 2019. Autor/koautor je na 34 znanstvena i stručna rada objavljena u znanstvenim časopisima od kojih je 20 objavljeno u časopisima indeksiranima u Current Contents-u. Koautor je na 60 radova koji su bili predstavljeni na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Bio je mentor na jednom studentskom radu nagrađenom Rektorovom nagradom te na 4 diplomska rada.

 

Poveznica za CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Bujani%C4%87,%20Miljenko%20(40584)|text|profile

 

Nikolina Škvorc rođena je 23. rujna 1994. u Zagrebu. Diplomirala je Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. i stekla akademski naziv doktorica veterinarske medicine. Tijekom studija nagrađena je s dvije Rektorove nagrade. Od 2020. zaposlena je kao asistentica u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je iste godine na matičnom fakultetu upisala poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti. Znanstveno i stručno područje rada usmjereno joj je na histologiju i embriologiju divljih životinja. Autor/koautor je na četiri znanstvena i stručna rada objavljena u međunarodnim i domaćim časopisima te na 21 znanstvenih i stručnih radova predstavljenih na međunarodnim kongresima. Članica je European Association of Veterinary Anatomists i International Society of Education in Animal Sciences.

 

Poveznica za CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|nikolina%20%C5%A1kvorc|text|profile

 

 

Dean Konjević rođen je u Zagrebu 1974. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu 2000. godine gdje se i zapošljava kao znanstveni novak na projektu ‘’Primijenjena biomedicinska istraživanja jelena naših staništa’’. Doktorirao je 2009. godine na temu neinvazivnog praćenja aktivnosti nadbubrežne žlijezde jelena lopatara. Od 2010. godine je u statusu Diplomate European College of Zoological Medicine i nositelj titule europskog veterinarskog specijaliste iz zoološke medicine. Od 2011. godine je u zvanju znanstvenog savjetnika. Habilitacijsko predavanje održao je 2013. godine čime je postao docent na Zavodu za veterinarsku ekonomiku i epidemiologiju. 2018. godine je izabran u zvanje izvanrednog profesora. U dva mandata je obavljao dužnost prodekana za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje, te je bio zamjenik dekana. Bio je voditelj i suradnik na više domaćih i međunarodnih projekata.

 

Poveznica na CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|dean%20konjevi%C4%87|text|profile