Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Od atoma do svemira, Dalibor Paar

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 14:00 - 15:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Djeca trebaju od rane dobi pa sve do fakulteta izvoditi što više pokusa i istraživati prirodne pojave. Demonstracijski i istraživački fizikalni pokusi daju uvid u zanimljive prirodne fenomene koji su pored ostalog i tema suvremenih istraživanja i tehnologija. Zato ih trebamo što više izvoditi u vrtiću, razrednoj nastavi i predmetnoj nastavi u osnovnoj i srednjoj školi interdisciplinarno povezujući prirodoslovna i tehnička područja i motivirajući za STEM zanimanja 21. stoljeća.

Biografija:

Dr.sc. Dalibor Paar, docent na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao je na području fizike čvrstog stanja – mikrovalna spektroskopija supravodiča, a specijalizirao na NMR i NQR istraživanjima materijala u čvrstom stanju.  Novije područje njegovih istraživanja je fizika okoliša i multidisciplinarna istraživanja u kršu s naglaskom na fizikalne procese u špiljama i jamama kao kompleksnim sustavima. Sudjelovao je u nizu speleoloških istraživanja s posebnim naglaskom na duboke špilje i jame kao prirodne prozore u unutrašnjost Zemlje kroz koje je moguće proučavati fizikalna, geološka, hidrološka, kemijska  i druga svojstva i procese. Inicijator je projekata iz područja popularizacije znanosti.