Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Društvo iz davnina. Voditelji: Valerije Makarun, Marina Čančar, Lucija Markotić, Igor Pejnović

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 12:30 - 13:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica, edukativna igra

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Koji su organizmi prvi zavladali kopnom? Koliko je bilo velikih izumiranja? Kada su živjela svima najdraža bića – dinosauri? Na ova i slična pitanja moći ćete dobiti odgovore u društvenoj igri koja vas vodi kroz geološku prošlost Zemlje. Igra je za 2 do 4 igrača, namijenjena mlađim uzrastima, zato slobodno povedite prijatelje, braću i sestre koji žele naučiti ponešto o geologiji i zabaviti se.

Biografija:

Valerije Makarun rođen je 1993. god. u Zagrebu. Diplomski studij geologije završio je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja. Zaposlen je kao asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje vodi vježbe iz kolegija Opća paleontologija i Paleonotologija beskralježnjaka.

 

Lucija Markotić rođena je 1995. godine u Zagrebu. Završila je Diplomski sveučilišni studij Geologija zaštite okoliša na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te je sada tamo zaposlena kao asistentica. Vodi vježbe iz kolegija Opća paleontologija i Analiza i interpretacija facijesa i usporedno pohađa Poslijediplomski sveučilišni studij (Doktorski studij) Geologija.

 

Marina Čančar rođena je 1996. godine u gradu Frankfurt am Main, Njemačka. Završila je Diplomski sveučilišni studij Geologija, smjer Geologija i paleontologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na kojem trenutno pohađa Doktorski studiji Geologija te radi kao asistentica. Drži vježbe iz kolegija Fizička geologija i Geologija za preddiplomski studij te kolegij Geologija za integrirani preddiplomski i diplomski studij.

 

Igor Pejnović rođen je 1993. godine u Zagrebu. Diplomski studij Geologije s paleontologijom završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Zaposlen je na Geološkom odsjeku istog fakulteta kao asistent-doktorand u sklopu projekta „BREEMECO“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Vodi vježbe iz kolegija Mikropaleontologija I.