Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Povremene tekućice – izazov budućnosti za životinje i znanstvenike, Andreja Brigić, Lea Ružanović, Fran Rebrina, Marina Vilenica

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 12:30 - 13:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Povremeni i bujični vodotoci su hidrološki dinamički i složeni sustavi u kojima voda povremeno prestaje teći te oni presušuju. Presušivanje je kod povremenih vodotoka pravilno, sezonski, najčešće svake godine, dok bujični vodotoci ovise o velikim količinama oborina koje padnu u kratkom vremenu. Ovi ekosustavi, iako su slabo istraženi, imaju veliku bioraznolikost uzmemo li u obzir sve faze povremenih tekućica: lotičku (tekuća faza), lentičku (lokve), i terestričku (suho riječno korito) fazu. Istraživanje svih staništa povremenih tekućica aktualna je tema u znanosti, ponajviše zbog produživanja razdoblja presušivanja povremenih tekućica te presušivanja rijeka koje su do sad imale stalan tok. Takve pojave događaju se uglavnom zbog klimatskih promjena i antropogenog utjecaja. Čak i organizmi koji su dobro prilagođeni na takve iznimne uvjete i mogu preživjeti sušno razdoblje estivacijom, ukopavanjem u tlo ili u obliku cista ili jaja, također ne mogu izdržati nagle promjene u ciklusu povremenih vodotokova. U ovom predavanju možete saznati na koje načine se navedeni ekosustavi istražuju, što rade biolozi i ekolozi po pitanju sagledavanja različitih aspekata problematike povremenih vodotokova te na koji način im se možete pridružiti.

Biografija:

Andreja Brigić zaposlena je kao docentica na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je 2012. godine. Područje njezinog znanstvenog rada i interesa vezano je uz ekologiju zajednica, krajobraznu ekologiju, konzervacijsku biologiju i taksonomiju. Autorica/koautorica je više od 40 znanstvenih radova, nagrađenog Sveučilišnog udžbenika i stručne knjige, te niza stručnih publikacija. Voditeljica je znanstvenih (npr. HRZZ-DinDRY) i stručnih projekata. Sudjeluje u nastavi iz kolegija Ekologija životinja, Raznolikost faune Hrvatske, Zaštićene vrste i područja RH, Ekologija kukaca i Krajobrazna ekologija.

 

Marina Vilenica je zaposlena kao docentica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Petrinji. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu je 2016. godine doktorirala sa prvim faunističkim i ekološkim istraživanjima vodencvjetova Hrvatske. Glavno područje njenog znanstvenog interesa je ekologija zajednica vodenih kukaca, sa naglaskom na redove vretenca i vodencvjetove. Autorica je 40 znanstvenih radova. Mentorica je studentima sekcije za vretenca studentske udruge BIUS.