Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Biopolimeri materijali budućnosti, Emi Govorčin Bajsić

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 11:30 - 12:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Sintetski polimerni materijali imaju široku primjenu kao ambalažni materijali, u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, građevini, medicini itd., međutim njihovim odlaganjem u okoliš dugo zaostaju nerazgrađeni. Zbog toga se zbog sve veće ekološke osviještenosti i poticanja održivog razvoja potiče razvoj novih materijala koji su biorazgradivi i prihvatljivi za okoliš. Kao biorazgradivi materijali mogu se koristiti biorazgradivi polimeri (npr.polikaprolakton,PCL, polilaktidna kiselina, polilaktid, PLA),  kojima se svojstva modificiraju tako da budu pogodni za uporabu ili nerazgradivi sintetski polimeri kojima se kao punilo dodaju biorazgradivi prirodni polimeri. U prirodi su dostupna različita bio vlakna kao što su juta, konoplja, lan, bambus, ječam, zob, raž, palma, rižine ljuskice. Umiješavanje prirodnih polimera u sintetske polimere dobivenih iz obnovljivih izvora ne povećava samo biorazgradnju sintetskih polimera i time smanjuje njegov negativni utjecaj na okoliš, već ga čini i ekonomski isplativijim zbog lake dostupnosti i obnovljivosti prirodnih polimera. Biomaterijali zauzimaju značajno mjesto u različitim područjima primjene zbog njihove netoksičnosti, biorazgradivosti te biokompatibilnosti. U predavanju će se govoriti o polimerima, njihovoj podjeli, a posebno će biti govora o biopolimerima i njihovoj primjeni u biomedicini, poljoprivredi, pakiranju i drugim područjima.

Biografija:

Emi Govorčin Bajsić  rođena je 1962. godine u Zadru. Diplomirala je 1985. godine na Tehnološkom fakultetu (sada Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, FKIT) Sveučilišta u Zagrebu te se zaposlila kao znanstveni novak u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju,FKIT-a. Magistrirala je 1988. godine i doktorirala 1999. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje pripravnica-poslijediplomandica, izabrana je 1986. godine, 1989. godine izabrana je u zvanje asistentice, 1999. više asistentice, 2002. docentice, 2007. izvanredne profesorice, 2012. redovite profesorice i 2018. godine u znanstveno nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu na više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju.  Znanstvena djelatnost prof. Emi Govorčin Bajsić, vezana je za polimerne materijale, višefazne polimerne sustave i (nano)kompozite, stabilnost polimernih sustava, mješljivost faza u polimernim mješavinama, te odraz na toplinska i reološka svojstva polimernih mješavina uz dinamičko i konstantno opterećenje. Također, istražuje mogućnost modifikacije svojstava polimernih sustava dodatkom mikro i nano punila ili odgovarajućih kopolimera kao kompatibilizatora.  Najnovija istraživanja uključuju istraživanja na području biorazgradivih polimera te istraživanje elektroispredenih vlaknastih polimernih nosača za uzgoj stanica tkiva.  Kao koautor objavila je više od 50 znanstvenih radova. Sudjelovala je u radu na 70 znanstvenih skupova i objavila 28 radova u zbornicima skupova.