Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Novi život plastičnog otpada, Ljerka Kratofil Krehula

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 10:30 - 11:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Zbog dobrih svojstava, lake prerade i niske cijene, plastični se materijali intenzivno upotrebljavaju. Međutim, plastični proizvodi često brzo postaju otpad i moraju se zbrinuti na prikladne načine. Zbrinjavanje plastičnog otpada sastoji se od prikupljanja, transporta, pripreme za recikliranje i samog recikliranja. Predavanje će istaknuti važnost odvajanja različitih vrsta otpada i dati odgovor na pitanje što se događa s prikupljenim plastičnim otpadom. Bit će objašnjeni postupci pripreme plastičnog otpada za recikliranje i postupci recikliranja nakon kojih plastični otpad postaje materijal, kemikalija ili energija te kreće u svoj novi život. Recikliranje je izuzetno važan proces koji doprinosi očuvanju prirodnih resursa, smanjenju količine otpada na odlagalištima i zaštiti okoliša.

 

Biografija:

Ljerka Kratofil Krehula rođena je 1976. godine u Vinkovcima. Diplomirala je 2000. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i zaposlila se na istom fakultetu, u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, gdje danas radi kao izvanredni profesor. Magistrirala je 2004., a doktorirala 2010. godine s temama vezanim za recikliranje polimernih materijala. Njezin istraživački rad obuhvaća područje polimernih materijala, pripremu i karakterizaciju polimernih mješavina, polimernih kompozita i aktivne ambalaže te recikliranje polimernih materijala. Kao koautor objavila je jednu znanstvenu knjigu i više od 40 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je u radu brojnih znanstvenih i stručnih skupova.