Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Otpad: nađi njegovu primjenu, Ivana Carević i Matea Flegar

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 10:00 - 11:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Problem gomilanja smeća ne može riješiti nitko drugi osim nas samih. Kad jednom iskoristimo proizvod, odbacujemo ga. On završava na odlagalištu, a resursi korišteni za njegovu proizvodnju ostaju neiskorišteni. Često ljudi imaju otpora prema otpadnim i recikliranim materijalima zbog neiskustva ili nerazumijevanja mogućnosti primjene. Znaš li da za potpuno razlaganje stare gume na smetlištu treba 50 do 80 godina? A znaš li da se ta ista guma može koristiti u betonu za izgradnju zidova pa tako ne mora završiti na odlagalištu?

Sudionicima će se pokazati eksponat “kabinet za prikaz materijala” (“mala knjižnica materijala”) koji se sastoji od različitih otpada , lokalno dostupnih materijala, prirodnih materijala, suvremenih i tradicijskih materijala. Na pojedinim primjerima otpada sudionici će interaktivno pokušati naći njegovu novu potencijalnu primjenu.

 

Biografija:

Dr.sc. Ivana Carević, dipl.ing.građ. zaposlena je na Zavodu za materijale Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima vezanim uz građevinske materijale, određivanje mehaničkih svojstva i svojstva trajnosti, korištenje otpada kao sekundarne sirovine u građevinskom sektoru poštujući načela održivosti, sigurnosti i funkcionalnosti. Dodatno radi na projektima koji su vezani za energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Kvalificirana je za izvođenje naprednih analitičkih metoda i mikrostrukturne analize. Trenutno se bavi kvantificiranjem održivosti u građevinskom sektoru.

 

 

Matea Flegar, mag.ing.aedif, doktorandica Zavoda za materijale Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena na projektu „ATC – Advanced low CO2 cementitious materials“. Visokoškolsko obrazovanje stekla je diplomirajući na Građevinskom fakultetu u Zagrebu na temu obnove povijesnih zgrada, te na Tehničkom Sveučilištu u Beču na temu energetski učinkovite izgradnje. Kroz svoj doktorski studij i rad na projektu istražuje mogućnosti smanjenja ekološkog utiska kod proizvodnje betona i cementa. Nekoliko mjeseci provodi na međunarodno priznatom švicarskom Federalnom institutu za tehnologiju u Lausanni u svrhu usavršavanja u mikrostrukturnim ispitnim tehnikama i njihovoj primjeni na cementne materijale. Trenutno se bavi kvantificiranjem održivosti u građevinskom sektoru.