Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Programiranje semafora pomoću VIDI X mikroračunala, Milenko Simić i Radovan Kosanović

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 18:00 - 20:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Radionica započinje kratkim upoznavanjem voditelja i polaznika.
Nakon toga započinjemo sa upoznavanjem :
- programa Arduino IDE
- VIDI X razvojne platforme
- elektroničkih elemenata koje ćemo koristiti – led diode i otpornika
Zatim krećemo sa programiranjem i spajanjem elektroničkih elemenata na eksperimentalnu pločicu.
Sadržaj samog programiranja je sljedeći:
- uključiti led diodu (na VIDI X-u)
- uključiti led diodu na izlaznom pinu
- treptanje led diode
- niz led dioda
- programiranje semafora

Biografija:

http://www.ss-prva-tehnicka-tesla-zg.skole.hr/popis-djelatnika