Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Mnoštveno prikupljeni podaci sportskih mobilnih aplikacija - facebook za bicikliranje, Adam Vinković, Robert Župan i Stanislav Frangeš

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 13:15 - 13:45

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Prema statističkim podacima Hrvati pripadaju najdebljim nacijama unutar Europske Unije. Za ovaj poražavajući podatak odgovorne su pogrešne prehrambene navike i manjak kretanja. Uz hodanje, bicikl predstavlja zdravo, jeftino i ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo koje nam može pomoći da obavimo svakodnevno potrebnu količinu kretanja, a da se pri tome i zabavimo. Jedna od pozitivnih posljedica pandemijskog zatvaranja jest sve veći broj biciklista. Biciklistička vožnja, odnosno bicikliranje, može biti rekreativna, zabavna ili utilitarna, različitih dužina i odabranih puteva, a odvijati se može na trotoaru, cesti, biciklističkoj stazi, parku ili na nasipu. No, na koji način možemo zabilježiti količinu i dužinu vožnje (aktivnosti)? A na koji lokaciju (lokacije) vožnje? Upravo za to postoji mobilna aplikacija uz pomoć koje, putem satelitskog pozicioniranja, možemo snimiti vlastite vožnje. Uz to možemo kao i na društvenim mrežama pratiti koliko i gdje naši prijatelji bicikliraju, hodaju, planinare, plivaju, skijaju ili SUP-aju. Dokazano je da zdrava konkurencija potiče pojedince na bolje rezultate, a uporabom jedne takve aplikacije potičemo sebe i ljude u našoj okolini na sve češći boravak u prirodi, kretanje i zdrav život. Istovremeno pomažemo stručnjacima i znanstvenicima da prikupe što više podataka o broju biciklističkih vožnji. Takvi mnoštveno prikupljeni podaci nam otkrivaju ne samo koliko ljudi bicikliraju, već i gdje se sve vozi bicikl i gdje je potrebna nova biciklistička staza. A to nam je važno jer bi stajanje i ručno zapisivanje svakog biciklista koji je prošao bio previše dosadan i dugotrajan posao.

Biografija:

Adam Vinković rođen je 1987. u Vinkovcima. Osnovno školu Ante Kovačića i V. gimnaziju pohađa (i završava) u Zagrebu. Na geodetskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2012. Nakon fakulteta radi na prikupljanju, obradi i vizualizaciji prostornih podataka i to 5 godina u privatnom poduzeću EDC, a nakon toga i na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, gdje uz to održava vježbe na kartografskim predmetima. Jako voli karte, a osim posla se bavi redovito planinarenjem i trčanjem po brdima, ponekad vožnjom bicikla, plivanjem i pjevanjem u zboru. Svakodnevno govori njemački jezik (sa djecom) i čita na engleskom jeziku.