Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Otpadna voda za potrebe bijeljenja pletiva, Iva Ćurić, Davor Dolar, Dora Povodnik, Ivana Grbin i Martina Firšt

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 12:00 - 14:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Otpadne vode u tekstilnoj industriji nastaju u procesima bojanja, bijeljenja, pranja i oplemenjivanja. U procesima proizvodnje koriste se kiseline, lužine i pomoćna doradna sredstva u svrhu dobivanja određenih nijansi i karakteristika materijala. U svakom procesu nastaju velike količine otpadne vode koje se prethodno trebaju obraditi prije ispuštanja u sustave javne odvodnje ili vodonosnike. Takva voda sadrži visoke koncentracije tvari organskog ili anorganskog podrijetla, visoku obojenost, različite minerale i metale, a često i toksične i kancerogene tvari. Pokazano je da najbolje najbolje dostupna tehnika za obradu tekstilne otpadne vode su membranski tlačni procesi, poput ultrafiltracije. Na takav način obrađena vode može biti ispuštena u prethodno navedene sustave ili se može oporabiti (ponovno upotrijeti) za procese tekstilne industrije. Proces bijeljenja za dobivanje bijelih pletiva je vrlo važan proces koji se koristi ne sam za bijela pletiva već i za pletiva koja idu na proces bojanja. Oporabom otpadne vode tekstilne industrije može smanjiti potrošnju pitke vode koje na planeti Zemlje ima sve manje. Na ovoj radionici posjetitelji će moći naučiti kako koristiti obrađenu tekstilnu otpadnu vodu metodom ultrafiltracije za bijeljenje pletiva koje kasnije može poslužiti za šivanje majica ili nekih drugih odjevnih predmeta.

Biografija:

Iva Ćurić, mag. ing. cheming., rođena je 30.3.1993. u Bjelovaru. Godine 2013. završila je preddiplomski studij Odjel za kemiju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Iste godine upisuje diplomski studij Kemijsko – tehnološki fakultet na Sveučilištu u Splitu koji završava 2016. godine. Od 2016. godine radila je u tvrtki obrade i prevlačenje metala Omial Novi d.d. u Omišu kao asistent voditelja kontrole kvalitete i tehnolog u istraživanju i razvoju u tekstilnoj industriji Galeb d.d. 2021. godine zapošljava se na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu kao asistent na Zavodu za fizikalnu kemiju. Dobitnica je dvije nagrade u 2021. – Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u gradu Zagrebu i nagrada Ivan Plotnikov za najboljeg mladog znanstvenika. Područje njezinog znanstvenog rada su tlačne membranske operacije (mikrofiltracija, ultrafiltracija (UF), nanofiltracija (NF), reverzna osmoza (RO) i membranski bioreaktor), obrada otpadnih voda membranskim operacijama, fizikalno-kemijska analiza voda. Aktivno sudjeluje u pisanju studentskog časopisa Reaktor ideja.

 

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Dolar rođen je 5. rujna 1979. u Čakovcu, diplomirao je 2004., a doktorski rad pod naslovom „Utjecaj poroznosti i ostalih karakteristika NF/RO membrana na njihovu separacijsku djelotvornost pri obradi voda“ obranio je 2009. godine. Od 2004.-2014. zaposlen je na Zavodu za fizikalnu kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) kao znanstveni novak. Izabran je za docenta 2014., a od 2019. godine je izvanredni profesor na FKIT-u. Znanstveno se usavršavao na Catalan Institute for Water Research, Girona, Španjolska. Područje njegovog znanstvenog rada su tlačne membranske operacije (mikrofiltracija, ultrafiltracija (UF), nanofiltracija (NF), reverzna osmoza (RO) i membranski bioreaktor), karakterizacija UF, NF i RO membrana, obrada pitkih i otpadnih voda membranskim operacijama, fizikalno-kemijska analiza voda.

 

 

Dora Povodnik, univ. bacc. ing. cheming., rođena je 2.2.1995 u Zagrebu. 2014. godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Kemijsko inženjerstvo i Završni rad je obranila 2021. godine pod temom Priprema i stabilnost nanofluida u niskotemperaturnom eutektičnom otapalu. Trenutno je na diplomskom studiju.

 

 

Ivana Grbin, univ. bacc. ing. oecoing., rođena je 18.10.1997. u Splitu. 2016. godine upisuje preddiplomski studij ekoinženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. 2021. godine obranila je završni rad s temom Primjena kompozitnih fotokatalizatora u fotokatalitičkoj redukciji supstituiranih aromata. Sudjelovala je 2018. godine u 10-dnevnom programu Erasmus+ "AGRIROOTS --Developing measures to root youth u Lignano Sabbiadoro, Italiji.

 

 

Martina Firšt rođena je 15. 6. 1981 godine u Zagrebu. Završila je kemijsku i geološku tehničku školu u Zagreb 1999. godine. Od 1. 5. 2008. godine zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na Zavodu za fizikalnu kemiju.