Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Copernicus program – pogled iz svemira na Zemlju, Zvonimir Nevistić, Iva Cibilić, Vesna Poslončec-Petrić i Željko Bačić

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 11:30 - 12:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Copernicus program je najambiciozniji program opažanja Zemlje dosad pokrenut. Program omogućuje uvid o našoj planeti i daje na raspolaganje podatke građanima, javnim vlastima, znanstvenicima, poduzetnicima i tvrtkama u punom opsegu bez naknade. Ideja Copernicus programa je objedinjenje opažanja sa satelita i senzora na površini Zemlje zajedno s postojećim modelima za dobivanje pravo vremenskih i točnih informacija vezanih za zaštitu okoliša i sigurnost. Drugim riječima, program će omogućiti uvid u „zdravlje Zemlje“ u svakom trenutku. Na čelu inicijative nalazi se Europska komisija (EC) u partnerstvu s Europskom svemirskom agencijom (ESA) i Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu aktivan je u Copernicus Relay & Copernicus Academy mrežama. Ovo predavanje potaknuto je i obilježavanjem 550-te godišnjice rođenja Nikole Kopernika velikog znanstvenika i astronoma po kojem je nazvan program.

Biografija:

Dr. sc. Zvonimir Nevistić diplomirao je 2015. godine, smjer geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2016. zapošljava se kao asistent na Katedri za satelitsku geodeziju Geodetskog fakulteta i upisuje poslijediplomski doktorski studij te 2022. stječe zvanje doktora tehničkih znanosti. Tijekom rada na fakultetu uključen je u izvođenje nastave iz kolegija u području satelitske i svemirske geodezije te astronomije. Osim u nastavi, aktivno sudjeluje i u brojnim projektima kao istraživač i administrator (BESTSDI, GEOBIZ, SEED4NA, UN4DDR i EO4GEO, TODO). Dio je Copernicus Academy & Relay tima Geodetskog fakulteta te je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, organizirao radionice i skupove, objavio radove u nekoliko časopisa, bio voditelj mnogih diplomskih radova te pohađao broje međunarodne edukacije i usavršavanja. Publikacije: CROSBI, ORCID

 

Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf.,  rođena je 11. 11. 1995. u Dubrovniku, gdje je završila opću gimnaziju. Diplomirala je Geodetskom fakultetu 2020. godine sa radom na temu: “Navigacija u proširenoj stvarnosti“.  Tijekom studija sudjelovala je u međunarodnoj razmjeni studenata kroz Erasmus+ program te provela semestar na Politehničkom sveučilištu u Valenciji (UPV). Na Geodetskom fakultetu zapošljava se 2020. kao asistentica u Katedri za kartografiju. Sudjeluje u izvođenju nastave u Katedri za kartografiju te održava vježbe na kolegijima Geovizualizacija, Tematska kartografija i Kartografija. Aktivno sudjeluje u više međunarodnih projekata (GEOCLIC, SEED4NA, TODO i UN4DRR). Popis objavljenih radova nalazi se na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/37227

 

Prof. dr. sc. Željko Bačić diplomirao na Geodetskom fakultetu 1986, doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Grazu 1997. Predaje predmete iz područja satelitske geodezije na Geodetskom fakultetu u Zagrebu te Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. U razdoblju 1999.-2012. obnašao je dužnost ravnatelja Državne geodetske uprave te je bio član Upravnog odbora EuroGeographics-a (2002.-2007.) I predsjednik organizacije (2005.-2007.), član Savjetodavnog odbora Cambridge konferencije (2003.-2011) i pokretač te predsjedajući Upravnog odbora Regionalne suradnje u području katastra u jugoistočnoj Europi (2007.-2012.). Predstavnik je Hrvatske u EuroSDR-u i Copernicus komitetu pri DG DEFIS Europske komisije. Član je Referentne skupine za Svemir MZO. Obnašao je više dužnosti na geodetskom fakultetu (prodekan, voditelj zavoda odnosno katedre). Vodio je ili sudjelovao u više Erasmus+, Horizont odnosno stručnih projekata. Objavio više od 100 radova Pregled po CROSBI profilu: Željko Bačić (CROSBI Profil: 12992, MBZ: 150155) - CROSBI (irb.hr)

 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, doktorirala je 2010. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi iz kolegija Kartografija, Tematska kartografija, Geovizualizacija te Prostorna orijentacija i percepcija okoliša. Autorica i koautorica je 4 znanstvene monografije, te više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je ili sudjeluje na više međunarodnih Erasmus+ projekata od kojih je na dva projekta (BESTSDI i GEOBIZ) bila zamjenica voditelja projekta. Od 2011. do 2021. bila je voditeljica Radne skupine za izgradnju kapaciteta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i članica Odbora NIPP-a RH. Od 2022.  članica je Radne skupine za područje misije Klimatski neutralni i pametni gradovi Programskog odbora Horizon Europe. Pregled po CROSBI profilu: Vesna Poslončec-Petrić (CROSBI Profil: 22077, MBZ: 217512) - CROSBI (irb.hr)