Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Kognitivna robotika – Afektivna robotska glava PLEA, Tomislav Stipančić i Leon Koren

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 11:00 - 11:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana