Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Nuklearna elektrana Krško i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Goran Kukmanović, Lara Kerep, Ivo Žarković i Luka Cavallieri Lokas

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 11:00 - 11:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Stalni postav

Detalji:

Republika Hrvatska iz Nuklearne elektrane Krško zadovoljava 14% potrebe za svojom električnom energijom. NE Krško je u vlasništvu Republike Hrvatske i Slovenije, pa tako osim što se proizvedena električna energija u NE Krško dijeli podjednako na te dvije države one su ujedno obvezne zbrinuti otpad koji nastaje radom elektrane. Republika Hrvatska odabrala je preferentnu lokaciju za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz NE Krško gdje će se također skladištiti i institucionalni radioaktivni otpad. Kako je javnost slabo informirana i educirana o tematici nuklearne energije i zbrinjavanja otpada važno je informirati javnost na razumljiv način.

 

 

Biografija:

Ivo Žarković je zaposlen u NE Krško na mjestu sistem inženjera u odjelu Proizvodnje. Radio je kao operater u glavnoj kontrolnoj sobi nuklearne elektrane i posjeduje licencu za glavnog operatera reaktora. Član je Mreže mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva preko koje sudjeluje u aktivnostima promocije nuklearne energetike.

 

Goran Kukmanović je Voditelj poslova uspostave Centra za radioaktivni otpad u Fondu za financiranje razgradnje NEK. Na tom radnom mjestu neposredno se bavi poslovima provedbe pripreme i uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Osim poslova uspostave Centra aktivno je uključen u poslove pripreme i izrade Programa razgradnje NE Krško i Programa odlaganja radioaktivnog goriva i istrošenog nuklearnog goriva.

 

Lara Kerep je stručna suradnica u poslovima odnosa s javnošću u Fondu za financiranje razgradnje NEK. Na tom radnom mjestu bavi se informiranjem javnosti o tematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj.