Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Pogled na Zemlju iz perspektive geodeta, Blaženka Bukač i Ivan Razumović

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 10:30 - 11:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Kroz povijest, proučavanje oblika i veličine Zemlje, praćenje gibanja na njenoj fizičkoj površini, uspostavljanje sustava koji će omogućiti određivanje položaja u prostoru, bilo je područje interesa mnogih znanstvenika i stručnjaka. Znanost koja se, između mnogih drugih aktivnosti, bavi i navedenima zove se geodezija. Ideja ovog predavanja je pokazati sudionicima Zemlju iz perspektive geodeta, upoznati ih sa zadaćama geodetskih stručnjaka i ispričati zanimljivosti o obliku i veličini Zemlje koje dosad još niste znali.

Biografija:

Blaženka Bukač rođena je 1995. u Zagrebu. Diplomirala je 2019. godine te je od tada zaposlena na radnom mjestu asistentice na Geodetskom fakultetu, na Katedri za analizu i obradu geodetskih mjerenja te je studentica poslijediplomskog doktorskog studija. Znanstveni interes usmjeren joj je ka visinskim sustavima, analizi podataka i kvaliteti geoinformacija.

 

Ivan Razumović rođen je 1980. u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za geomatiku na Katedri za analizu i obradu geodetskih mjerenja na radnom mjestu docenta. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu računska obrada geodetskih mjerenja, optimiranje geodetskih mreža, referentni koordinatni sustavi te transformacije koordinata.