Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Geodetski četverokut, Mladen Zrinjski, Krunoslav Špoljar, Ivan Ljubičić, Đuro Barković, Loris Redovniković, Antonio Tupek i Sergej Baričević

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 10:00 - 11:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Interaktivnom tematskom radionicom „Geodetski četverokut'' cilj je među sudionicima školskog uzrasta popularizirati geodeziju kao znanost i tehničku struku, pri čemu će kroz tematski kviz znanja, izrađen na digitalnoj platformi, a prilagođen djeci školskog uzrasta, biti prikazani osnovni pojmovi iz područja geodezije, matematike, fizike te prirode i društva. Pobliže će biti naznačeni geodetski pojmovi u svakidašnjem životu, sudionici će se upoznati sa suvremenim geodetskim mjernim senzorima, ali i lokacijama, povijesnim ličnostima i važnim objektima vezanima uz geodeziju na području Grada Zagreba s naznakom na obljetnice koje se obilježavaju ove godine. Za predškolski uzrast i niže razrede osnovne škole bit će osigurana tematska bojanka različitih predložaka s motivima geodetskih instrumenata.

 

 

Biografija:

Mladen Zrinjski rođen je 1972. u Varaždinu. Doktorirao je na Geodetskom fakultetu 2010. s disertacijom ''Definiranje mjerila kalibracijske baze Geodetskog fakulteta primjenom preciznog elektrooptičkog daljinomjera i GPS-a''. Redoviti je profesor na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za instrumentalnu tehniku. U znanstvenom radu bavi se geodetskim instrumentima, automatizacijom geodetskih mjerenja, preciznim geodetskim mjerenjima i GNSS-om. Objavio je više od 90 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatskoga matematičkog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Hrvatskog društva za geometriju i grafiku.

Krunoslav Špoljar rođen je 7. lipnja 1997. godine u Zaboku. Nakon završene srednje škole Tehničar za računalstvo u Zlataru, 2016. godine upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za rad ''Softverska podrška za obradu geodetskih mjerenja'' nagrađen je Rektorovom nagradom. Nakon završetka diplomskog studija 2021. godine, zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za instrumentalnu tehniku.

Ivan Ljubičić rođen je 8. kolovoza 1996. godine u Splitu. Nakon završene srednje škole Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski, prirodoslovno-matematički smjer, upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2021. godine na usmjerenju Geodezija. Nakon kratkog rada u privatnom sektoru, 2022. godine zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo.

Đuro Barković rođen je 1963. u Bizovcu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Geodetskom fakultetu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za zemljomjerstvo. Voditelj je Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog fakulteta. Objavio je više od 90 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Područje njegova znanstvenog interesa su geodetske metode mjerenja, precizna geodetska mjerenja, ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora. Član je Hrvatskoga geodetskog društva i predsjednik je TO 172 Optika i optički instrumenti pri Hrvatskom zavodu za norme.

Loris Redovniković rođen je 26. siječnja 1974. godine u Zagrebu. Školovanje je započeo 1980. godine u osnovnoj školi "Ivan Gošnjak" u Gračanima. Godine 1988. upisuje obrazovni centar "Nikola Tesla", smjer matematika-informatika, u Zagrebu, koji tijekom školovanja mijenja naziv u X gimnazija. Nakon uspješno položene mature upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992. godine. Diplomirao je 26. lipnja 1998, a doktorski rad obranio 2011. godine. Od srpnja 2004. do danas radi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

Antonio Tupek rođen je 12. kolovoza 1992. godine u Zagrebu. Osnovno školu pohađao je u Gornjoj Stubici, a srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu. Godine 2016. diplomirao je na Geodetskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na usmjerenju Geodezija. Nakon diplome kratko je vrijeme radio u privatnom sektoru, a od 2018. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za instrumentalnu tehniku.

Sergej Baričević rođen je 19. lipnja 1987. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Novom Vinodolskom, a srednju Građevinsku tehničku školu u Rijeci, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je 13. srpnja 2011. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao naziv magistra inženjera geodezije i geoinformatike. Po stjecanju zvanja radio je pet godina u privatnom i javnom sektoru na geodetskim i geoinformatičkim poslovima. Od listopada 2016. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju. Doktorirao je 2022. godine s disertacijom naslova ''Razvoj metode umjeravanja geodetskih linearnih mjerila''.