Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Čudesni svijet čarolija!, Anja Rakas

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 18:00 - 20:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Sudionici će se upoznati sa različitim kemijskim reakcijama poput reakcija oksido-redukcije, reakcije gorenja šećera, dokazivanje kiselina i lužina te mnoge druge jednostavne reakcije koje su prisutne  u svakodnevnom životu.

Biografija:

Anja Rakas, mag. ing. oecoing., rođena je 07.09.1995. Osnovno školsko obrazovanje završila je u Osnovnoj školi Glina,  a srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Sisak. 2018. godine završava sveučilišni preddiplomski studij (smjer: Primijenjena kemija) na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom preddiplomskog studija stručnu praksu odradila u Plivi, Kemija R&D. Diplomski studij Ekoinženjestva završila je 2020. godine. Iste godine zapošljava se na radno mjesto asistent-doktorand u Zavodu za organsku kemije te upisuje doktorski studij na istom fakultetu. Znanstveno područje istraživanja usmjereno je na sintezu biološki aktivnih spojeva s potencijalnom antitumorskom i antibakterijskom aktivnosti.