Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

PALAČINKE - Priprema homogene smjese i zgrušavanje proteina zagrijavanjem, Marija Fabijanec, Lea Jocić

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 18:00 - 19:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Cilj nam je na zanimljiv način približiti sudionicima radionice karakteristike homogenih smjesa te objasniti proces zgrušavanja proteina do kojeg dolazi promjenom temperature – sve to pripremom palačinki. Sudionici će moći aktivno sudjelovati u pripremi smjese i degustirati finalni proizvod.

Biografija:

Marija Fabijanec, mag. med. biochem., odradila je staž za medicinske biokemičare te položila stručni ispit. Radila je kao nastavnica iz predmeta Biokemija u srednjoj školi. Trenutno je zaposlena kao asistentica u Centru za primijenjenu medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija. Aktivno sudjeluje na promociji znanosti i struke. Znanstveni interes usmjeren joj je na biomedicinsko područje s naglaskom na mehanizme nastanka bolesti na molekularnoj razini. Trenutno se bavi tekućom biopsijom.

 

 

Lea Jocić, mag. ing. ekoinženjerstva diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Stručno osposobljavanje je obavila na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu, na Odjelu za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe. Nakon toga je godinu dana radila u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Trenutno je zaposlena na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju.