Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Preselimo energiju! - Radionica izrade elektroničkog sklopa, Andreja Štancl i Franjo Pavlović

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 17:00 - 19:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Kratko uvodno predavanje.

Izrada edukativnog elektroničkog sklopa kojim se praktično prikazuje način bežičnog prijenosa električne energije. Elektronički sklop se sastoji od dva dijela. Jednom je zadatak slanje električne energije, a drugome prijem te poslane električne energije uz poštivanje svih zakona elektronike.

Sudionici će prema priloženoj prezentaciji upoznati i zalemiti elektroničke elemente na pripremljene tiskane pločice (prijemnik i predajnik). Nakon provjere rada sudionicima ostaje sklop!

 

Biografija:

Andreja Štancl

Dipl. ing. el., profesor u I. tehničkoj školi TESLA, u kojoj radi 23. godine kao nastavnica

strukovnih predmeta elektrotehničke grupe predmeta. Rođena 1969. U Zagrebu, nakon

MIOC-a 1988. upisuje Elektrotehnički fakultet u Zagrebu koji završava 1993. godine od kada

radi u I. tehničkoj školi TESLA. Niz godina mentor učenicima za izradu završnih radova,

mentor učenicima na raznim natjecanjima, smotrama i izložbama. Predavač na raznim

skupovima tehničkih aktivnosti, kao i na skupovima stručnih usavršavanja nastavnika u

organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i voditelj radionica elektronike,

mikroupravljača i robotike po čitavoj Hrvatskoj. Napredovala u zvanje savjetnica. Dobitnica

Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2011. godinu.