Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Istražni radovi opsega onečišćenja crne točke Bare, Knin, Mario Poleto

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 16:45 - 17:45

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Prezentacija o bušenju i ispitivanju tla i podzemne vode.

Biografija:

Mario Poleto rođen je 17.06.1991. godine u Novoj Gradišci gdje je završio osnovnu i Srednju

Elektrotehničku školu, nakon čega je započeo studij Elektrotehnike u Osijeku, kojeg je

prekinuo da bi nastavio školovanje na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog

fakulteta u Zagrebu. Tu 2018. godine završava Diplomski studij Geologije i stječe naziv

Magistra geologije. Tokom studija geologije aktivno se bavi promicanjem znanosti kroz

nekoliko udruga i radi kao vanjski stručni suradnik u Parku prirode Medvednica. Po završetku

studija zapošljava se kao stručni suradnik u Geoparku Rab, a zatim prelazi u sektor zaštite

okoliša gdje trenutno, u zvanju viši stručni suradnik, radi na procjenama utjecaja zahvata na

okoliš te istražnim radovima za sanaciju postojećih onečišćenja.