Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Teški metali naši svagdašnji, Filip Kramar, Marko Petric i Nikola Sakač

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 14:30 - 15:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana