Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Kemija života, Ivan Pucko, Rafael Anelić, Mihovil Medić, Sanja Povrženić, Ana Klemar

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 12:00 - 13:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Život nam donosi koliko radosnih trenutaka toliko i padova, a iako bismo željeli da postoji priručnik koji treba slijediti, jednostavno ne bi bilo isto bez spontanosti. Bez obzira na to krećete li u novu avanturu odmah nakon škole ili želite istražiti različite putove u svom osobnom životu, nikad nije kasno promijeniti kako izgleda budućnost, a znanost može biti jedan od dobrih temelja za ulazak u nove životne avanture. Početkom proljeća budi se život u prirodi. Cvijeće počinje cvati dajući široku paletu boja, ali jeste li se pitali koji je uzrok tome? Odgovor na ovo pitanje i mnoga ostala možete saznati na našoj radionici u kojoj želimo privući mlade znanstvene entuzijaste i možda usmjeriti njihov životni put prema kemiji i znanosti.

Biografija:

Rafael Anelić rođen je 1998. u Malom Lošinju. Srednju školu završava 2017. godine te iste godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prediplomski studij Kemijsko inženjerstvo. 2020. godine završava prediplomski studij obranom završnog rada teme Termodinamički modeli za opis topljivosti vitamina B3 u organskim otapalima pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Rogošića. Iste godine nastavlja sa školovanjem na diplomskom studiju Kemijskog inženjerstva, modul Kemijsko procesno inženjerstvo. U sklopu kolegija Kemijsko inženjerske vježbe sudjeluje u radu teme Matematički opis reakcija terpolimerizacije akrilonitrila, stirena i dibutil maleata pod mentorstvom prof. dr. sc. Elvire Vidović. 2022. godine brani diplomski rad teme Sinteza polimernih aditiva na osnovi benzil metakrilata za poboljšanje niskotemperaturnih svojstva dizela i mješavina s biodizelom pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Fabija Faragune te se iste godine zapošljava kao asistent na Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ivan Pucko rođen je 1995. godine u Zagrebu. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu upisao je 2014., preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo. Završni rad na temu „Učinak dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera“ obranio je 2017. pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Lučić Blagojević i iste godine upisao diplomski studij Kemijske tehnologije i proizvodi.  Diplomski rad na temu „Sinteza i pročišćavanje etilnih estera masnih kiselina ultrafiltracijom“ obranio je 2019. pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Fabija Faragune. Od 2020. radi kao asistend/doktorand na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.

 

Sanja Povrženić rođena je 1998. godine u Zagrebu. Završava gimnaziju 2017. te upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 2022. godine završava preddiplomski studij kemijskog inženjerstva obranom završnog rada teme „Ispitivanje reoloških svojstava kozmetičkih proizvoda“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordane Matijašić. Trenutno je studentica prve godine studija Kemijsko procesno inženjerstvo. U sklopu kolegija Kemijsko inženjerske vježbe sudjeluje u radu „Ispitivanje utjecaja metakrilatnih polimernih aditiva različitih molekulskih masa na niskotemperaturna svojstva goriva“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc Fabia Faragune.

 

Ana Klemar rođena je 1997. godine u Zagrebu. Završava Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga 2016. smjer Kemijski tehničar te upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 2022. godine završava preddiplomski studij kemijskog inženjerstva obranom završnog rada teme „Izolacija i identifikacija mikroorganizama prisutnih u sredstvu za odstranjivanje masnoća“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Dajane Kučić Grgić. Trenutno je studentica prve godine studija Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša. U sklopu kolegija Kemijsko inženjerske vježbe sudjeluje u radu „Ispitivanje utjecaja metakrilatnih polimernih aditiva različitih molekulskih masa na niskotemperaturna svojstva goriva“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Fabia Faragune.

 

Mihovil Medić rođen je 1995. godine u Vinkovcima. Srednju školu je završio 2014. godine, nakon čega upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, preddiplomski studij Primijenjena kemija. Završni rad pod naslovom „Nanošenje stabilnih ZnO prevlaka na supstrate različitih geometrija“ je obranio 2018. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Jelene Macan te je iste godine upisao diplomski studij, smjer Specifični materijali i napredne tehnologije. Diplomski rad na temu „Sinteza propilnih estera masnih kiselina i primjenska svojstva mješavina s mineralnim dizelom“ izradio je i obranio 2020. godine pod mentorstvima prof. dr. sc. Ante Jukića i izv. prof. dr. sc. Fabia Faragune. Nedugo nakon toga, zapošljava se kao asistent na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, na Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju na projektu „Novi polimerni aditivi za maziva ulja i nanofluide“.