Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Čarobni svijet mikroorganizama, Dajana Kučić Grgić

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 12:00 - 13:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Pored životinja i biljaka, mikroorganizmi predstavljaju najraznovrsniju grupu živih bića na Zemlji. Oni su najstariji stanovnici Zemlje i predhodnici su svih živih organizama. Tom svijetu pripadaju bakterije, gljive, alge, protozoe, virusi i drugi organizmi različiti po svojoj građi i životnim aktivnostima. Većina mikroorganizama je malih dimenzija. Na površini tijela čovjeka, životinja, biljaka i drugih predmeta koji nas okružuju, mnoge vrste mikroorganizama su redovni stanovnici. Njihovo prisustvo se bilježi svuda osim u zatvorenim biološkim sistemima kao što su krvotok i fiziološki aktivna tkiva životinja i biljaka. Moglo bi se reći da su rasprostranjeni u svim životnim sredinama i klimatskim zonama, u zraku, vodi i tlu.

Ove godine u sklopu Festivala znanosti promatrat ćemo mikroorganizme iz dječje perspektive. Prvi dio radionice će se bazirati na upoznavanju i razlikovanju mikroorganizama koji nas okružuju i dati će odgovore na mnoga pitanja poput, kakve su boje, gdje rastu, da li se kreću, kako ih uzgojiti, kakve su boje podloge na kojima ih uzgajamo, da li ih možemo obojiti da ih lakše prepoznamo? Da li su svi mikroorganizmi loši? Kako možemo dokazati prisutnost mikroorganizama na rukama? Kako možemo spriječiti širenje infekcija? Djeca će imati priliku mikroskopirati mikroorganizme koji rastu na pokvarenom voću, povrću, u šumi, na dlanu i dr. Upoznati će se s osnovnim priborom koji se koristi u mikrobiološkom laboratoriju. U drugom djelu radionice djeca će naučiti pravilno odvajati otpad i kako oni mogu doprinijeti zaštiti okoliša. Što više reći? Posjetite nas i upoznajte misteriozne, male i nevidljive oku bića.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić (link: https://www.fkit.unizg.hr/dajana.kucic_grgic)

Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, rođena je 4. prosinca 1986. u Rijeci. Godine 2010. završila je diplomski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. zaposlila se u Zavodu za industrijsku ekologiju na istoimenom Fakultetu. Godine 2014. obranila je doktorsku disertaciju. Dajana Kučić Grgić nositeljica je više kolegija na Fakultetu i stručnih suradnji s industrijom, te sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu u sklopu domaćih i EU projekta. U vremenu od 2011. do sad objavila je preko 70-ak znanstvenih radova, sudjelovala na raznim domaćim i međunarodnim skupovima i bila članica međunarodnih znanstveno-organizacijskih odbora. Od rujna 2021. urednica je časopisa Kemija u industriji. Dobitnica je nagrade „Utjecajne hrvatske žene” 2023. godine.

 

Martina Miloloža, mag. ing. oecoing.

Martina Miloloža rođena je u Osijeku, gdje je pohađala Opću gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na kojem završava studij Ekoinženjerstva uz pohvalu magna cum laude. Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. za individualni znanstveni i umjetnički rad. Trenutno je zaposlena na istoimenom Fakultetu kao asistentica uz pohađanje doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Sudjeluje na više domaćih i međunarodnih skupova s usmenim i posterskim priopćenjima. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Hrvatskog mikrobiološkog društva, kao i Hrvatskog toksikološkog društva.

 

Kristina Bule Možar, mag. ing. oecoing.

Kristina Bule Možar rođena je u Zagrebu 20. rujna 1995. godine. Pohađala je osnovnu školu OŠ Vukomerec i srednju školu X. gimnazija Ivan Supek, u Zagrebu. Nakon završetka srednje škole, 2014. godine upisala je preddiplomski studij Ekoinženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku preddiplomskog studija, 2018. godine upisala je diplomski studij Ekoinženjerstvo na istoimenom Fakultetu. Diplomirala je 2020. godine te je iste godine osvojila i Rektorovu nagradu za rad pod nazivom Ekotoksikološki učinci mikroplastike na okolišne organizme. Iste godine zaposlila se na Fakultetu u Zavodu za analitičku kemiju kao asistent-doktorand na projektu Hrvatske zaklade za znanost.

 

Marijana Vidaković

Marijana Vidaković rođena je 30. rujna 1971. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. Od 01. veljače 1998. zaposlena na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U Zavodu za industrijsku ekologiju aktivno sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi, te kao suradnik na znanstvenim i stručnim projektima.

 

Marija Kuštro, univ. bacc. ing. oecoing.

Marija Kuštro rođena je u Zagrebu, 27. studenog 1998. godine. Završila je srednju Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga za ekološkog tehničara. Godine 2017. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, studij Ekoinženjerstvo, a zatim 2021. godine istoimeni diplomski studij. Završni rad obranila je 2021. godine na temu „Utjecaj veličine čestica mikroplastike na toksičnost mikroalge Scenedesmus sp.“. Od 2020. godine je članica Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te svojim doprinosom sudjeluje u organizaciji projekata i kao voditeljica projekata (Business week 2022.). Svojim radom doprinosi znanstvenim istraživanjima u Zavodu za industrijsku ekologiju, a trenutno izrađuje diplomski rad na Institutu Ruđer Bošković. Dobitnica je Rektorove nagrade.

 

Dubravka Tavra, univ. bacc. ing. oecoing.

Rođena je 8. kolovoza 1998. godine u Zagrebu. Pohađala je prirodoslovno-matematički smjer 3. gimnazije u Zagrebu. Godine 2017. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, studij Ekoinženjerstvo. Tijekom studiranja aktivno piše članke za znanstveno-popularni časopis Reaktor ideja te je 2020. godine postala i glavna urednica istog. Završni rad obranila je 2021. godine na temu “Primjena slatkovodne mikroalge Scenedesmus sp. za određivanje toksičnosti mikroplastičnih čestica polipropilena”, a trenutno izrađuje diplomski rad na Institutu Ruđer Bošković. Dobitnica je dvije Rektorove nagrade. S kolegicama je i pokrenula projekt "Eko globus" i sudjeluje u raznim ostalim projektima Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.