Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Mali znanstvenici – veliki genijalci: Što znamo o svijetu koji nas okružuje?, Violeta Vidaček Hainš, Suzana Keglević Kozjak i Katarina Leko

Datum i vrijeme:

Organizacija:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija, izložba

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6.razred osnovne škole

Detalji:

Teme dječjih likovnih radova sadrže odgovore na pitanja:

 

Što je to znanost? Tko su znanstvenici? Opišite što rade znanstvenici? Zašto je njihov posao važan?  Kako razgovaraju znanstvenici? Kada se počinje učiti o znanosti?...

Za koje poznate znanstvenike ste čuli? Mogu li na internetu saznati nešto o Svemiru i Nikoli Koperniku? Kako? Znate li tko su bili Maria i Pierre Curie?

Veselimo se vašem sudjelovanju!

Biografija:

prof.dr.sc. Violeta Vidaček Hainš

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatika Varaždin;  komunikologinja i psihologinja. Bavi se područjem interpersonalne i interkulturalne komunikacije.  Objavila je 90-tak znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim publikacijama te nekoliko poglavlja u knjigama. Gostujuća je predavačica na Sveučilištima u Europi i SAD-u. Sudjeluje na većem broju nacionalnih i međunarodnih  projekata. Predsjednica je Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore, članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Programskog odbora konferencije CECIIS, časopisa IJEES … U suradnji s partnerskim Sveučilištima, kontinuirano organizira studenske simpozije u Varaždinu i Americi. Vodi Ured za studente s invaliditetom i koordinira volonterske projekte na Fakultetu. https://www.foi.unizg.hr/hr/djelatnici/violeta.vidacek_hains

 

doc.dr.sc. Suzana Keglević Kozjak

Doc.dr.sc. Suzana Keglević Kozjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Bavi se područjem računovodstva i revizije. Osnovnu i srednju školu završila je u Varaždinu. Diplomirala je 2004. godine na diplomskom studiju Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo. Poslijediplomski specijalistički studij, smjer Upravljačko računovodstvo i interna revizija završila je 2009. godine. U studenom 2018. godine obranila je doktorski rad na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje na izvođenju nastave na kolegijima: Računovodstva, Upravljačkog računovodstva i Poslovne ekonomije. U koautorstvu je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim publikacijama. Članica je Hrvatskog društva ekonomista. https://www.foi.unizg.hr/hr/djelatnici/suzana.kozjak

 

Katarina Leko, univ.bacc.oec 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin; Studentica Diplomskog studija Ekonomike poduzetništva. U slobodno vrijeme bavi se volontiranjem u domu za starije osobe. Unazad dvije godine aktivna je studentska koordinatorica osoba sa invaliditetom u Uredu za studente s invaliditetom pri Fakultetu te unazad godinu dana aktivna studentska koordinatorica volontera u Centru za volontiranje i humanitarni rad koji djeluje pri Fakultetu.