Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Tektonski procesi – suživot s potresima, Bojan Matoš

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 13:00 - 14:00

Organizacija:
Knjižnica Gajnice, Meksička 6

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Knjižnica Gajnice

Detalji:

U okviru predavanja opisati će se tektonski procesi koji uzrokuju potrese na Zemlji te kako se prilagoditi potresima. Potresi su se događali u prošlosti, događaju se danas, a događati će se i u budućnosti. U predavanju opisati će se tektonske karakteristike područja Hrvatske kao i njena tektonska evolucija kroz geološku prošlost, ali i  seizmičke karakteristike važnih epicentralnih područja Hrvatske s izdvojenim snažnim potresima koji su zabilježeni u povijesti i instrumentalnom razdoblju, sve do danas.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš rođen je 3. kolovoza 1982. godine u Koprivnici. Opću gimnaziju je završio 2000. godine u Đurđevcu, a iste je godine upisao dvopredmetni studij geologije i geografije na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2005. godine je diplomirao na PMF-u izradom rada pod naslovom „Eklogiti i njihova uloga u geodinamskoj evoluciji“. Od 2009. do danas zaposlen je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij na RGN fakultetu završio je 5. prosinca 2014. godine obranom doktorskog rada iz domene seizmotektonike pod naslovom „Neotectonic and Recently Active Faults in Bilogora Mountain Area and Assessment of Their Seismogenic Potential“.

Od 2009. godine do danas kao istraživač sudjelovao je na pet znanstveno-istraživačka projekta MZOŠ-a i HRZZ-a, te dvadesetak stručnih projekata. Kao izvođač i nositelj sudjeluje u izvođenju nastave na više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju geologije i geološkog inženjerstva te rudarstva RGNF-a, PMF-a i Šumarskog fakulteta.

U dosadašnjem radu organizirao je stručne terenske ekskurzije na području Dinarida te je sudjelovao je u organizaciji 6. Hrvatskog geološkog kongresa održanog u Zagrebu 2019. godine. Kroz dosadašnje znanstveno-stručno djelovanje pristupnik je pored više nagrada dobio i Fulbrightovu stipendiju za gostujućeg istraživača u ak. god. 2012./2013.

Publicirao je više od 50 znanstvenih radova, od čega je 18 izvornih znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima, jednu uredničku knjigu te brojne radove na različitim konferencijama i radionicama. Multidisciplinarno istražuje neotektonski i recentno aktivne rasjede te njihov utjecaj na razvoj reljefa.