Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Escape room-Formula za temelj zdravog života, Sandra Balbino, Verica Dragović-Uzelac, Branka Levaj, Ivona Elez Garofulić, Maja Repajić, Ana Dobrinčić, Ena Cegledi i Erika Dobroslavić

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 16:30 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 16:30 - 19:00

Organizacija:
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Veliki laboratoriji na 3. katu fakulteta

Detalji:

Sudionici će kroz niz zabavno-edukativnih zagonetki naučiti zašto je voće i povrće važno uvrstiti u prehranu i upoznati se s radom Laboratorija za kemiju i tehnologiju voća i povrća i Laboratorija za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva.

Biografija:

Prof.dr.sc. Sandra Balbino pročelnica je Kabineta za tehnološko projektiranje na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na više predmeta na PBF-u te je mentor brojnih završnih i diplomskih radova.  Suradnik je na više znanstveno-istraživačkih projekata te je rezultate istraživanja objavila u mnogobrojnim znanstvenim radovima i prezentirala na velikom broju domaćih i međunardonih znanstvenih konferencija.

Prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac je voditelj Laboratorija za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave više predmeta na PBF-u te je voditelj i suradnik na više znanstvenih, stručnih i tehnologijskih projekata. Autor je brojnih znanstvenih radova pri čemu je sudjelovala na mnogim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Prof.dr.sc. Branka Levaj je voditelj Laboratorija za procese konzerviranja i preradu voća i povrća na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave više predmeta na PBF-u te je autor brojnih znanstvenih radova pri čemu je i sudjelovala na mnogim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Do sada je sudjelovala i bila voditelj na više znanstvenih, stručnih i tehnologijskih projekata, a sudjelovala je i na nekim inozemnim projektima.

Izv.prof. dr.sc. Ivona Elez Garofulić radi u Laboratoriju za procese konzerviranja i preradu voća i povrća na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na više predmeta na PBF-u te izradi diplomskih i završnih radova. Suradnik je na nekoliko znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata te je autor znanstvenih radova iz područja biološkog potencijala voća, povrća i biljnog materijala. Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Doc.dr.sc. Maja Repajić radi u Laboratoriju za procese konzerviranja i preradu voća i povrća na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na više predmeta na PBF-u te izradi diplomskih i završnih radova. Suradnik je na nekoliko znanstveno-istraživačkih i bilateralnih projekata te je autor znanstvenih radova iz područja biološkog potencijala voća, povrća i biljnog materijala. Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Dr.sc. Ana Dobrinčić radi kao suradnik na projektu “Bioaktivne molekule ljekovitog bilja kao prirodni antioksidansi, mikrobiocidi i konzervansi” (KK.01.1.1.04.0093) u Laboratoriju za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je nekoliko znanstvenih radova i sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

 

Ena Cegledi, mag.ing je doktorand na projektu ''Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma'' (HRZZ IP-01-2018-4924) i radi u Laboratoriju za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je nekoliko znanstvenih radova i aktivno sudjeluje u provođenju projektnih aktivnosti.  Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama.

Erika Dobroslavić, mag.nutr. zaposlena je kao doktorand u Laboratoriju za kemiju i tehnologiju voća i povrća na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu gdje u sklopu istraživačkog projekta „Bioaktivne molekule ljekovitog bilja kao prirodni antioksidansi, mikrobiocidi i konzervansi'' izrađuje doktorsku disertaciju. Autor je nekoliko znanstvenih radova te je rezultate istraživanja prezentirala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.