Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Dendroteka, Dolores Mumelaš, Dorja Mučnjak, Alisa Martek, Igor Poljak, Antonio Vidaković, Diana Ivošević, Branka Horvat

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 10:00 - 20:00

Organizacija:
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska cesta 23

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu posjeduje niz starih i vrijednih razglednica koje su digitalizirane i predstavljene javnosti na portalu Digitalne zbirke NSK (digitalna.nsk.hr). Na razglednicama hrvatskih gradova, u prvom redu Zagreba, osim kulturno-povijesnih spomenika mogu se uočiti i različite vrste stabala. Odatle je potekla ideja da se u fokus digitaliziranih razglednica stave upravo stabla, odnosno identificiranje pojedinih vrsta. Također, zamijećeno je da su neke od tih vrsta stabala prisutne i danas, ali da postoje i nove vrste.

U provođenju aktivnosti sudjelovat će desetak učenika 8. gimnazije i desetak učenika 12. gimnazije u Zagrebu kao i vrhunski hrvatski stručnjaci iz područja dendrologije na čelu s doc. dr. sc. Igorom Poljakom. S obzirom na to da će u aktivnosti sudjelovati šira javnost (učenici) u suradnji sa stručnjacima, riječ je o aktivnosti građanske znanosti, području otvorene znanosti koju Nacionalna i sveučilišna knjižnica promiče od početka 2022. godine projektom CeOS_SE. 

Aktivnost će se sastojati od tri cjeline:

  1. Posjet lokacijama razglednica i rekreiranje (fotografija) razglednica

Učenici će neposredno prije Festivala obilaziti lokacije prikazane na razglednicama te ih fotografirati kako bi rekreirali izgled starih razglednica. Ujedno će na licu mjesta pomoću mobilne aplikacije identificirati vrste stabala i unositi prikupljene podatke.

  1. Edukacija i prepoznavanje vrsta drveća na Šumarskom fakultetu (učenici i stručnjaci + NSK) 

Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 25. travnja 2023. okupit će se učenici, stručnjaci iz područja dendrologije i djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Djelatnici Knjižnice ukratko će uputiti prisutne u tematiku građanske znanosti, a stručnjaci iz područja dendrologije predstavit će svoj rad kao i načine kako se mogu prepoznati različite vrste drveća. Učenici će biti podijeljeni u skupine i zajedno sa stručnjacima pregledavat će i obilježavati vrste stabala na starim razglednicama i rekreiranim fotografijama. Na licu mjesta vidjet će se preliminarni rezultati koji će pokazati koje vrste stabala su bile najzastupljenije u prošlosti, a koje danas, te koje vrste stabala su ostale do danas očuvane.

  1. Stvaranje portala Dendroteka

NSK će izraditi portal na kojem će se nalaziti mapa Zagreba. Na njoj će se, slijeđenjem lokacija, prikazati razglednice prije/poslije na kojima će biti jasno istaknute vrste drveća. Tako će se na interaktivan način moći vidjeti razlike u vrstama stabala na istim lokacijama, uz detaljne opise o kojim je stablima riječ. 

Cilj radionice bit će poticanje suradništva između šire javnosti i stručnjaka u provođenju znanstvenih istraživanja, zatim aktiviranje mladih u istraživanju o vrstama stabala koja su se sadila u Zagrebu u prošlosti te pregled najzastupljenijih vrsta i usporedba s današnjim ciljem. Ovom aktivnošću NSK također nastoji povećati vidljivost digitaliziranih djela iz fonda Grafičke zbirke, povećati korištenje tiskanih i elektroničkih izvora te promicati ciljeve održivog razvoja i zelenog knjižničarstva.

Biografija:

Dolores Mumelaš završila je 2011. preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a 2014. diplomski studij bibliotekarstva i muzeologije i upravljanja baštinom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. zaposlena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, prvo u Informacijskom centru, a od 2017. u Zbirci službenih publikacija u Odjelu korisničke službe, gdje radi i kao predmetni stručnjak na usluzi Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje. Od 2018. godine obavlja i poslove Europskog dokumentacijskog centra NSK, a od iste je godine i aktivna članica Zagrebačkog knjižničarskog društva. Članica je međunarodnog projekta Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs, a od 2023. vodi webinar Građanska znanost u knjižnicama u okviru Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Područje interesa su joj knjižnice i održivi razvoj, zeleno knjižničarstvo, službene publikacije, rad s korisnicima te otvorena i građanska znanost.