Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Povijest i recikliranje stakla, Karolina Herceg i Helena Vučenović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 16:30 - 17:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Staklo je jedan od najstarijih materijala, a još su stari majstori umjetničkih zanata 3000. god prije Krista izumili tehniku izrade stakla. Međutim, staklo se pojavljuje i prije – u prirodi, a nastaje kada pri velikim temperaturama dolazi do taljenja kvarcnog pijeska, nakon čega se nastala talina ohladi. Koristi se u umjetnosti, industriji, arhitekturi, istraživanju, komunikacijskim tehnologijama te u konzerviranju i pakiranju vrijednih prehrambenih namirnica. Za razliku od svih drugih materijala koje koristimo svakodnevno u životu, staklo je jedini materijal koji se može neograničeno puta reciklirati, a da i dalje nakon postupka recikliranja po kvaliteti bude jednako početnom proizvodu. Posjetitelji radionice upoznat će se s postupkom izrade stakla od mineralne sirovine do gotovog proizvoda kroz slike procesa proizvodnje stakla, te s  postupkom recikliranja i zbrinjavanja staklenog otpada pri čemu će biti pokazane razne vrste stakla i procesa separacije stakla od drugih materijala.

Biografija:

Doc.dr.sc. Helena Vučenović  docentica je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Kutini,  diplomirala 2006. , a 2016. doktorirala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Održava nastavu na predmetima Mehanika tla i Geotehničko inženjerstvo okoliša na preddiplomskom studiju RGNF-a i predmetima Geotehnički objekti, Poboljšanje tla i stijena, Površinska odlagališta otpada te Površinsko odlaganje otpada  na diplomskom studiju RGNF-a. Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatskog geotehničkog društva (HGD) i međunarodnog društva za Mehaniku tla (ISMGE) te dobitnica pet medalja s izložbi inovacija.

 

 

Doc.dr.sc. Karolina Herceg docentica je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2011. , a doktorirala 2017. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Održava nastavu na predmetima Gospodarenje otpadom, Geotehnički objekti, Geotehničko projektiranje, Dinamika tla, Geotehnička ispitivanja i opažanja, Mehanika tla 2 i Tunelogradnja na diplomskom studiju RGNF-a. Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatskog geotehničkog društva (HGD) i međunarodnog društva za Mehaniku tla (ISMGE).