Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Centri za optimizaciju gospodarenja vodom u poljoprivredi: Inovativni koncept za globalnu sigurnost hrane, voditelj: Gabrijel Ondrašek, Filip Kranjčec, Ivan Mustać i Jelena Horvatinec

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 14:15 - 15:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Globalna sigurnost hrane (GSH) pod velikim je pritiskom uslijed najnovijih energetskih i geopolitičkih kriza, te kriza u javnome zdravstvu. Jedan od ključnih čimbenika koji omogućava GSH je učinkovito gospodarenje vodnim resursima. Kao dugoročno rješenje predlažemo Centre za optimizaciju gospodarenja vodom u poljoprivredi. Centri bi bili specijalizirana središta za promicanje istraživanja, razvoja i prijenosa tehnologije, podizanje znanja i kapaciteta svih dionika (poljoprivrednika, agronoma, savjetodavne službe, lokalne i regionalne uprave za vodne resurse, itd.) u gospodarenju i korištenju vodnim resursima u poljoprivredi. Koncept Centara će unaprijediti poslovanje poljoprivrednika, pridonijeti održivom i učinkovitom korištenju vodnih i ostalih (agro)ekoloških resursa, te u konačnici doprinijeti GSH.

Biografija:

Prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2001. U periodu od 2012. (uz kraći prekid) do 2021. obnašao je funkciju predstojnika Zavoda za melioracije. Na matičnom fakultetu trenutno je koordinator MS studija na engleskom jeziku INTER-EnAgro, te je nositelj 1 BS i 4 MS modula. Bio je mentor dvoje doktoranda, te 25 diplomska i 15 dodiplomskih studenata. Temeljni znanstveni interesi su mu vezani uz održivo gospodarenje prirodnim resursima, problematiku degradacije zemljišnih i vodnih resursa od povećane salinizacije i kontaminacije metalima u različitim (agro)ekosustavima, te kemijskih melioracija. U profesionalnoj karijeri usavršavao se 37 mjeseci na uglednim europskim, australskim i latinoameričkim sveučilištima i centrima izvrsnosti. Izlagao je radove na brojnim znanstvenim skupovima  konferencijama. Autor je 70+ indeksiranih znanstvenih publikacija, 12 poglavlja u 12 znanstvenih knjiga, urednik je 1 sveučilišnog udžbenika, 1 znanstvene monografije i 3 znanstvene knjige.

 

Filip Kranjčec diplomirao je 2013. godine na diplomskom studiju "Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije" na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. U razdoblju od 2014. do 2015. zaposlen je na administrativnim poslovima u Upravi za znanosti i tehnologije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i u Jedinici za provedbu NAPNAV projekta u Hrvatskim vodama. Od rujna 2015. godine zaposlen je kao analitičar u Laboratoriju Zavoda za melioracije (MELILAB), a od 2017. godine kao stručni suradnik na istom Zavodu. Aktivno sudjeluje u izvođenju terenskih i laboratorijskih vježbi iz predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima, te pomaže u znanstvenim i stručnim projektnim aktivnostima. Član je radne skupine Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije akreditiranog prema normi HRN EN ISO 17025:2017, te je nositelj metode za uzorkovanje površinskih voda rijeka i potoka. Dobitnik je raznih državnih stipendija za darovite studente. Trenutno je u postupku prijave teme doktorske disertacije. Suradnik je u provedbi projekta "Primjena pepela biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala - ASH4SOIL" sufinanciran sredstvima Europske Unije.

 

Jelena Horvatinec, mag. ing. agr.  od rujna 2021. radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent/doktorand na Zavodu za melioracije, a vezano za projekt „Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala – Ash4soil“. Do 2020. radila je kao asistent na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine do danas kao voditelj projekata Zagrebačkog orkestra ZET-a organizirala je i sprovela preko 20 projekata na državnoj i međunarodnoj razini.