Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Korištenje otpadne vode za dobivanje energije, Ružica Lončar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 17:30 - 18:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Voda je vrlo bitan i nezamjenjiv resurs i temeljni čimbenik ljudskog opstanka, gospodarskog i urbanog razvoja. Suvremeni život čovjeka, ubrzani rast industrijalizacije i poljoprivrede razlozi su nastajanja otpadnih voda a samim time i problema koje uzrokuju čovjeku i prirodi. Zagađenje voda je onečišćenje većeg intenziteta koje nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode opasnih tvari energije ili drugih uzročnika u količinama, odnosno koncentraciji iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti pri čemu se dovode u opasnost život, zdravlje ljudi i stanje okoliša.  Čista proizvodnja u suvremenim uređajima za pročišćivanje otpadnih voda koja obuhvaća obradu nastalog mulja u energetske svrhe, znatno utječe na smanjenje potrošnje energije te na proizvodnju iste, što doprinosi ekološkoj i ekonomskoj održivosti postupka pročišćavanja otpadne vode.

 

Učenici će upoznati važnost i načine pročišćavanja otpadnih voda, odvodnju i kanalizaciju starog Rima, važnost održivosti vode u krškom području, analizirati prema statističkim podacima udio otpadnih voda koje se pročišćavaju u svijetu i Hrvatskoj, opisati faze pročišćavanja otpadnih voda i  upoznati koja je uloga otpadne vode u dobivanju energije.

Biografija:

Ružica Lončar, prof. geologije i geografije, savjetnik zaposlena je u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu. Diplomirala je na PMF – u geografski odsjek 1998. godine. Voditeljica je ŽSV -a nastavnika geografije u strukovnim školama Grada Zagreba, autorica udžbenika iz geografije za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, metodičkih priručnika, inovativnih metoda poučavanja od kojih je izrada digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu projekta MZO i – nastava, geomatematika, projekti održivog razvoja i sl. Sudjelovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, uglavnom usmjerenim na utjecaj tehnologije na okoliš, gospodarstvo i stanovništvo u kojima potiče učenike na kritičko i kreativno mišljenje s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja. Vrlo često povezuje znanja iz geografije i strukovnih tehničkih predmeta što omogućuje razvoj tehničke inteligencije. U školskoj godini 2020./2021.i 2021./2022. izabrana je u petstotinjak najuspješnijih odgojno – obrazovnih djelatnika koji su doprinijeli unaprjeđenju odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske.