Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Kako društvo utječe na proces proizvodnje šumskog sjemena?, Marija Gradečki-Poštenjak, Nevenka Ćelepirović, Sanja Novak Agbaba

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 11:00 - 13:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Šumsko drveće ima svoje potomstvo, a to je sjeme. Sjeme se proizvodi u šumama (sastojinama) koje su odabrane za tu namjenu po posebnim kriterijima. Odabranim sastojinama dodjeljuje se registarski broj, te su upisane u 'Registar šumskih sjemenskih objekata' koji sadržava osnovne informacije o njima. Temeljem Registra izrađuje se 'Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata', sadržava popis svih šumskih sjemenskih objekata prema kategoriji šumskog reprodukcijskog materijala, a koristi se u međunarodnom prometu sjemenom. Šumsko sjeme predstavlja značajan čimbenik u očuvanju genofonda i održavanju stabilnosti ekosustava, te u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala za obnovu i osnivanje šuma. Promjene u šumskim ekosustavima inducirane klimatskim promjenama i antropogenim utjecajem narušavaju prirodnu obnovu kao i dinamiku plodonošenja različitih vrsta drveća. Kako društvo, posredno ili neposredno, utječe na proces proizvodnje šumskog sjemena biti će prikazano na radionici.

Biografija:

Dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak diplomirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - šumsko-gospodarski smjer, te stječe zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Doktorirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za uzgajanje šuma. Voditeljica je Laboratorija za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena. Područje interesa i rada vezano je uz  šumarsku genetiku, oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća, šumsko sjemenarstvo, plodonošenje i  kvalitetu šumskog sjemena. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/10416?report=1

 

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović  diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja. Bavi se istraživanjem populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/262073?autor=262073&period=2007

 

 

Dr. sc. Sanja Novak Agbaba diplomirala je i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Voditeljica je Laboratorija za fitopatološka ispitivanja. Znanstveni i stručni interes joj je zaštita šuma i šumarska fitopatologija. Voditeljica je i suradnica na stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=136942; prezentacija na stranicama TMNK, link: http://www.festivalznanosti.hr/2021/zagreb/?eventId=1485)