Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Priče o leptirima, Martina Podnar Lešić, Martina Šašić Kljajo, Renata Brezinščak i Petra Šparica

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 17:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 12:00 - 14:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje, radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Leptiri, a osobito danji, zbog svoje ljepote i lakog zapažanja pobuđuju pažnju ljudi. Promjene u okolišu uzrokuju pad brojnosti leptira, ali i drugih biljnih i životinjskih skupina. Zbog ljepote i karizme leptira, za razliku od većine drugih skupina, pad brojnosti danjih leptira i njihov nestanak s nekog područja čini gubitak biološke raznolikosti vidljiv svima. Znanstvenici ih koriste kao objekte za dokazivanje različitih promjena u okolišu jer su dobri pokazatelji promjena koje se događaju u ekosustavu u kojem žive. Da bi zaustavili zabrinjavajući pad brojnosti danjih leptira, a kroz njih i drugih životinja Europe, mnoge zemlje predlažu mjere zaštite vrsta koje uključuju i brojne akcije edukacije stanovništva o važnosti očuvanja leptira i mogućim aktivnostima zaštite. Na predavanju će biti riječi o recentnim promjenama, dok će radionica obraditi dvije stvarne priče o utjecaju čovjeka na evoluciju i izumiranje leptira obradit će se kroz prizmu genetike i molekularne filogenije. U prvoj priči, na primjeru brezove grbice i industrijske revolucije, korištenjem modela zorno ćemo prikazati kako djeluje prirodna selekcija te kako ljudske aktivnosti utječu na smjer evolucije. U drugoj priči, na primjeru izumrlog američkog leptira, sudionici će se upoznati s metodologijom DNA barkodiranja, upoznati se s opremom molekularno biološkog laboratorija te na temelju DNA sljedova današnjih jedinki i muzejskih primjeraka konstruirati filogenetsko stablo i utvrditi je li se uistinu radilo o posebnoj vrsti. Kroz izradu dvolančanih DNA narukvica prema realnim sljedovima različitih vrsta leptira sudionici će se pobliže upoznati sa strukturom DNA molekule, a putem interaktivne računalne igre naučiti više o leptirima, razlozima ugroženosti i mjerama zaštite.

Biografija:

Petra Šparica je muzejska pedagoginja u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Studirala je i diplomirala na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Geologija – paleontologija. U muzeju je voditeljica Službe zajedničkih poslova. Obavlja redovite poslove za organizirane grupe posjetitelja, aktivno sudjeluje u osmišljavanju, organizaciji i realizaciji muzejskih pedagoških programa kao što su stručne i kreativne radionice u muzeju i izvan njega. Osmislila je i provela uspješne muzejske programe za djecu i mlade. Uz redovne poslove trenutno provodi prirodoslovne programe za ranjive skupine korisnika - osobama s poremećajima iz spektra autizma, onih sa intelektualnim poremećajima, poremećajima u ponašanju, slijepima i slabovidnima te gluhima i nagluhima.

 

Dr. sc Renata Brezinščak, dipl. ing. geologije, muzejska savjetnica u Hrvatskom prirodoslovnom muzeja u Zagrebu. Radi na programima predstavljanja muzeja, njegove djelatnosti, građe i izložbi. Organizira i vodi razne poučne, kreativne programe i aktivnosti za posjetitelje muzeja kako bi njihov boravak u muzeju bio poučan i zabavan. Surađuje s brojnim obrazovnim i kulturnim ustanovama na promicanju muzeja i geološke struke, kroz likovne i istraživačke radionice, predavanja, izložbe za djecu i mlade itd. Sudjeluje na kongresima i skupovima, objavljuje radove i članke u stručnim, znanstvenopopularnim časopisima te časopisima za djecu.