Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Fosili na drugi način - Dodirni me, zagrli me, upoznaj me!, Ljerka Marjanac, Irena Šabarić, Franka Karin i Beti Rogina-Car

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 10:00 - 20:00
utorak 25.4.2023., 10:00 - 20:00
srijeda 26.4.2023., 10:00 - 20:00
četvrtak 27.4.2023., 10:00 - 20:00
petak 28.4.2023., 10:00 - 20:00
subota 29.4.2023., 10:00 - 20:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
opća populacija

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Fosili su dio naše bogate geološke baštine. Izložba „Fosili na drugi način“ prikazuje nekoliko poznatih fosilnih vrsta iz davne geološke prošlosti. Srodnike nekih nalazimo i u današnjim morskim okolišima. Izložba uvodi u svijet fosila na neobičan način uz poseban poziv djeci: Dodirni me, zagrli me, upoznaj me!. Fosil mekan poput jastuka potiče na dodir i zagrljaj i poziva na upoznavanje njihovih životnih okoliša davno u trijasu ili u kredi, te upoznavanje današnjih srodnika i njihovog zanimljivog života.

Izložba je dio programa HOLO-GEA Hrvatske udruge za promicanje i zaštitu geološke baštine i aktivnost promicanja vrijednosti geološke baštine u okviru UNESCO IGCP projekta 737 SMART.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta izradit će odabrane fosile koji će biti predstavljeni i u obliku jastuka od tekstila koji će posjetitelji moći dodirnuti i doživjeti na drugačiji način.

Biografija:

Dr. sc. Ljerka Marjanac rođena je 1956. g. u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Maturirala je 1974. u Palo Altu, Kalifornija. Studij geologije završila je 1980. g. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala 2012. g. Predavala je fizičku geologiju u prirodoslovnoj gimnaziji Vladimir Prelog u Zagrebu 1984. g., a kasnije 1993. g. sedimentologiju u Geološkom institutu Sveučilišta u Bergenu u Norveškoj. Od 1986. do 1992. g. radila je u INA-Geološkom konzaltingu Zagreb (bivši INA-Projekt), a u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjentosti od 1996. do umirovljenja 2021. g. Bila je članica Povjerenstva za Dinarski krš od 2012. do 2014. g. i predsjednica Nacionalnog povjerenstva za goraznolikost i geozaštitu pri Ministarstvu okoliša i prirode od 2013. do 2015. g. Popularizacijom geologije bavi se od 90-tih godina. Od 1996. do 2002. g. vodila je Sekciju za zaštitu geološke baštine u Hrvatskom geološkom društvu. Suosnivač je Hrvatske udruge za promicanje i zaštitu geološke baštine kojoj je predsjednica od 2005. g. Članica je ProGEO međunarodne asocijacije za zštitu geološke baštine i članica je njenog upravnog odbora od 2020. g., te predsjednica ProGEO Regionalne grupe za jugoistočnu Europu. Od 2022. g. voditeljica je UNESCO IGCP projekta 737 SMART.

Irena Šabarić rođena je u Bjelovaru, završila je Tekstilno-tehnološki fakultet smjer Dizajn i projektiranje tekstila i odjeće, radi kao izvanredna profesorica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i trenutno je Predstojnica Zavoda za dizajn tekstila i odjeće.

Franka Karin u lipnju 2012. godine stekla je akademski naziv: Magistra inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva na Tekstilno- tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer: Industrijski dizajn odjeće. Od listopada 2017. godine zaposlena je kao asistent Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće. U prosincu 2017. upisala je poslijediplomski doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija. Područje istraživanja usmjerila je na održivu modu i komparaciju tradicije i održivosti.

Dr. sc. Beti Rogina-Car rođena je 1978. godine u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu diplomirala je 2001. godine. Od 2007. godine zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zavodu za odjevnu tehnologiju na radnom mjestu stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je 2014. godine. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2017. godine, a u višu znanstvenu suradnicu 2020. godine.