Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZADAR - program FZ 2023. [.pdf]

 

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, termini događanja su dostupni u gore navedenoj .pdf datoteci.

Tko? Što? Kada? Zašto? – u doticaju s (nepoznatom) ruskom kulturom; voditeljice: Andrea Knežević, Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru i Nika Zoričić, Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 12:00 - 14:00

Organizacija:
Sveučilište u Zadru, Odjel za rusistiku, Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV/2

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija, izložba

Publika:
studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
SSK