Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VUKOVAR - program FZ 2023. [.pdf]

AGROTURIZAM KAO MOGUĆNOST POVRATKA PRIRODI, Doc. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. struč. stud.

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 0:00 - 0:00

Organizacija:
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Županijska ulica 50, Vukovar

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
ostali

Detalji:

Predavanje o prednostima agroturizma i sadržajima koje ono može ponuditi turistima. Radionica o kreiranju agroturističke ponude na poljoprivrednim gospodarstvima
 

Biografija:

Doc. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. struč. stud. je doktorirala Menadžment na Sveučilištu Hercegovina. Područja znanstvenog interesa su joj: turizam, trgovina i demografija. Predaje kolegije: Nabavno poslovanje, Prodajno poslovanje, Gospodarski sustav EU, Stručna praksa 1. Predavala je kolegij Menadžment u turizmu na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Ima objavljeno više od 70 znanstvenih i stručnih radova. Objavila je priručnik „Prodajno poslovanje“. Sudjelovala je u brojnim Erasmus+ mobilnostima. Sudjelovala je kao voditeljica na dva projekta „Đir za žir“ vezanih uz cikloturizam. Objavila je više od 20 znanstvenih i stručnih radova na temu turizma i agroturizma.