Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VUKOVAR - program FZ 2023. [.pdf]

Rijeka, Mirna Šuljug, Petra Nikolić, Krešimir Martinović

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 12:00 - 13:00

Organizacija:
Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:

Edukacijskim predavanjem sudionicima se predstavljaju najčešće ribe koje su činile sastavni dio prehrane Vučedolaca. Prezentiraju se i načini ribolova i svi predmeti koji su se u tu svrhu koristili, te na koji način su Vučedolci plovili Dunavom. Nakon toga, sudionici će dobiti materijale s različitim vrstama morskih i riječnih riba koje je potrebno razvrstati po staništu; pripadaju li morskom ili riječnom ribljem svijetu. Slijedi izrađivanje origami riba različitih oblika, kao i izrađivanje harpuna, udica, mreža ili monoksila.

Biografija:

Krešimir Martinović, rođen 11.08.1995. godine u Zagrebu, po struci magistar pedagogije i magistar edukacije povijesti, trenutno na pripravništvu u Muzeju vučedolske kulture kao kustos-pedagog.