Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VUKOVAR - program FZ 2023. [.pdf]

Filozofija sa djecom i mladima, Vedrana Vidaković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:50 - 13:30

Organizacija:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Učionica K2

Detalji:

Tematska edukativna radionica koja ima za cilj razvijanje i njegovanje kritičkog mišljenja kod djece i mladih kao i razvijanje samopouzdanja. Tema radionice - što znači biti svoj.

Biografija:

Vedrana Vidaković je diplomirala filozofiju na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2008. godine. Predaje filozofiju i logiku u Gimnaziji Vukovar od 2009. godine.