Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VUKOVAR - program FZ 2023. [.pdf]

Srpski običaji, Ljiljana Bajac Nikolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:50 - 13:30

Organizacija:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Predavanje, izložba

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Učionica P12

Detalji:

Predavanje o srpski običajima vezanim za krsnu slavu, Božić, Vaskrs, svadbi, Ivanjdanu i dr. uz prigodnu izložbu "Srpska tradicija"

Biografija:

Ljiljana Bajac je rođena 12. srpnja 1985. godine u Vukovaru, gdje je završila Gimnaziju Vukovar. Godine 2008. je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje Profesor srpske književnosti i jezika. Na istom fakultetu 2010. godine završava master studije i stječe zvanje Master profesor književnosti i jezika (srbista). Godine 2016. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smjer Filologija, modul Književnost doktorirala je s temom "Motiv otuđenosti u romanu srpske moderne" i stekla zvanje doktor filoloških znanosti. Od 2009. godine radi u Gimnaziji Vukovar kao nastavnica Srpskoga jezika. Autor je udžbenika za Srpski jezik (od 1. do 8. razreda OŠ i od 1. do 4. razreda za SŠ).