Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VUKOVAR - program FZ 2023. [.pdf]

Fraktali u prirodi, Suzana Osička, Sanja Pavlović Šijanović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:50 - 14:10

Organizacija:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Predvorje škole, prizemlje-lijevo krilo škole

Detalji:

Fraktali su geometrijski objekti koji daju jednaku razinu detalja neovisno o razlučivosti koju koristimo. Fraktale je moguće uvećavati beskonačno mnogo, a da se pri svakom novom povećanju vide neki detalji koji prije povećanja nisu bili vidljivi, i da količina novih detalja uvijek bude otprilike jednaka. Mogućnost primjene fraktala leži u činjenici da mnogi od njih sliče prirodnim pojavama. Primjeri su nebrojeni. Teorija fraktala se može primije­niti i na brojna druga raznolika područja, npr. predviđanje načina na koji će se širiti šumski požar, promjene vrijedno­sti dionica na financijskom tržištu, ispitivanje naprezanja u naftnim bušotinama ili kao model za raspodjelu pogrešaka prilikom elektroničkog prijenosa podataka. Osobito veliku primjenu fraktali imaju u računalnoj grafici, odnosno kod modeliranja terena (posebno kod oblikovanja planina) ili raslinja, grmlja, drveća i trave gdje se na prilično ­jednostavan način mogu dobiti oblici zapanjujuće slični stvarnima.

Biografija:

Suzana Osička je diplomirala 1989. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i fizike. Zaposlena je u Gimnaziji Vukovar kao nastavnik matematike. 2021. godine je napredovala u zvanje profesor savjetnik. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u projektima.
Sanja Pavlović Šijanović, dipl. informatičar, sanja.pavlovic-sijanovic@skole.hr, 098 497 503 Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Sudjeluje je u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. ,2019./2020. i 2020./2021. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.