Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VUKOVAR - program FZ 2023. [.pdf]

Kako spojiti nespojivo?, Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović, Antonija Milić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:50 - 14:10

Organizacija:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Predvorje škole, prizemlje-lijevo krilo škole

Detalji:

Interdisciplinarni pristup važan je za razvoj sveobuhvatnog i divergentnog razmišljanja koje posljedično dovodi do više kakvoće obrazovnih ciljeva osiguravajući učenicima stimulativna i poticajna iskustva. Razumijevanje i rješavanje interdisciplinarnih problemskih izazova iziskuje povezivanje znanja i vještina iz različitih područja. Kroz svojevrstan escaperoom pokazat ćemo kako smo povezali, na prvi pogled, nespojiva predmetna područja (hrvatski jezik i književnost, informatiku i kemiju) sa zajedničkom svrhom - primjenom najstarijeg slavenskog pisma. Učenici će upoznati i savladati glagoljicu kroz 3D prikaz periodnog sustava elemenata. Problemski zadatci spona su dualizma online i stvarne dimenzije pri čemu se dio izazova odvija u fluidnom online okruženju dok se veći dio izazova odvija kroz praktične aktivnosti putem kojih se izrađeni 3D zapisi elemenata periodnog sustava na glagoljici povezuju sa elementima primjenjivima u neposrednoj stvarnosti (npr. pasta za zube, LED, novčići, procesor..). Interaktivni digitalni Periodni sustav na glagoljici izrađen je u alatu Thinglink, slobodnog je pristupa te omogućuje učinkovitu interakciju korisnika i sadržaja neovisno o mjestu, vremenu i predznanju. Prateći online i fizički izazovi na taj način donose nove spoznaje, pružaju mogućnost međusobnog natjecanja i dokazivanja te potiču želju za usvajanjem novih znanja i vještina. Cilj ovog izlaganja i radionice je potaknuti učenike na interakciju i samostalan rad kao i olakšati im savladavanje sadržaja iz navedena tri predmetna područja.

Biografija:

Sanja Pavlović Šijanović
Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike gdje predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Sudjeluje je u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Četverostruka je dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Davor Šijanović
Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu stječe diplomu profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS). U Gimnaziji Vukovar radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od 2013. - 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta CARNet –a e – Škole. Aktivan je u lokalnoj zajednici kao član koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se stručno usavršava. Četiri godine za redom dobitnik je nagrade MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima.

Antonija Milić
Profesorica biologije i kemije, profesor savjetnik iz kemije. Zaposlena u Gimnaziji Vukovar kao profesorica kemije. Profesor koordinator međunarodnog projekta BLOOM za Republiku Hrvatsku. Dobitnica dvije nagrade za najuspješnijeg odgojno obrazovnog djelatnika u Republici Hrvatskoj. Voditeljica eko škole i niz međunarodnih projekata. Zajedno s kolegama i učenicima, a kao rezultat predanosti projektima, dobitnica nacionalnih i europskih oznaka kvalitete za različite međunarodne projekte.