Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VELIKA GORICA - program FZ 2023. [.pdf]

Motorna vozila – izazovi današnjice

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 10:30 - 12:00

Organizacija:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija, izložba

Publika:
4. razred srednje škole S4 - studenti

Lokacija (prostorija):
TRC + dvorište

Detalji:

Upoznavanje učenika s potrebnim znanjima i vještinama inženjera motornih vozila kao odgovor potrebama današnjice. Opis razvoja mobilnosti započinje s primjerom klasičnog bicikla do modernog bicikla s pomoćnim električnim motorom. Na primjeru bicikla kojem je pridružen motor s unutarnjim izgaranjem, opisati će se univerzalan princip rada motora s unutarnjim izgaranjem.

Na maketi koju samostalno izrađuju studenti Veleučilišta Velika Gorica, prikazati će se određivanje položaja klipnog mehanizma kod Dieselovog motora te utjecaj stupnja punjenja na performanse motora s unutarnjim izgaranjem. Predavanje će također uključiti prikaz koncepcija suvremenih motornih vozila kao i osnovne izvedbe električnih i hibridnih vozila s osvrtom na ciljeve zaštite okoliša. U dvorištu Veleučilišta Velika Gorica biti će izloženo električno dostavno ili električno osobno vozilo marke Mitsubishi motors, Gašparić Auto d.o.o., Velika Gorica.

Biografija:

Andrija Šaban, rođen 1970. g. u Zagrebu, magistar inženjer strojarstva i magistar specijalist iz područja ekonomije i ekoinženjerstva, zaposlen u nastavnom zvanju višeg predavača na studiju Motorna vozila, Veleučilišta Velika Gorica i u suradničkom naslovnom zvanju asistenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Ovlašten inženjer strojarstva Hrvatske komore inženjera strojarstva, u mirovanju. Područje rada su strojarske konstrukcije, energetska postrojenja i zaštita okoliša. Govori engleski, njemački i ruski jezik.

 

Josip Rauker, rođen 1982. godine u Zagrebu, 2009. g. Završava Fakultet strojarstva i brodogradnje na usmjerenju Motori i vozila, 2013. g. Završava magistarski studij Biomedicinskog inženjerstva, na usmjerenju Biomehanika tkiva i implantati na Tehničkom sveučilištu u Delftu, Nizozemska. Osnivač tvrtke za proizvodnju implantata po mjeri. Zaposlen na Veleučilištu Velika Gorica kao predavač na studiju Motorna vozila. Područje rada je termodinamika, motori, motorna vozila te pogonska goriva i maziva.

 

Ante Vučetić, rođen 1982. g. u Zadru. Diplomirao je 2010. g. na konstrukcijskom smjeru, usmjerenja motora i vozila, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Zaposlen je kao vodeći istraživač na projektu Katedre za motore i vozila, Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Na Veleučilištu Velika Gorica je zaposlen u nastavnom zvanju predavača na studiju Motorna vozila. Područja istraživanja su upravljanje električnom opremom motora i vozila, istraživanje procesa izgaranja u cilindru motora, alternativna goriva s naglaskom na bioplin, konstrukcije motora s unutarnjim izgaranjem, energetska učinkovitost i emisije motora i motornih vozila, normizacija motora i motornih vozila. Kao autor ili koautor objavio je 26 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu.