Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VELIKA GORICA - program FZ 2023. [.pdf]

Povijesno važna računala

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 17:00 - 17:30

Organizacija:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S3 - 2., 3. i 4. razred srednje škole S4 – studenti

Lokacija (prostorija):
Dvorana G

Detalji:

Predavanje o nekim odabranim povijesno važnim računalima, njihovoj primjeni i konceptima koje su promijenila te ulogama koje su imala u daljnjem razvoju na putu do suvremenih računala koja se danas koriste i ljudima koji su sudjelovali u njihovom razvoju i izradi.

> preuzmite prezentaciju predavanja [.pdf]

Biografija:

Antun Matija Filipović rođen je 1981. godine u Dubrovniku. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju školu i fakultet, a magistrirao je u Mariboru.

Od 1999. godine radi na istraživačko-razvojnim i inženjerskim poslovima na području informacijskih sustava i tehnologija. Predavao je na više visokih škola i veleučilišta od 2005. do 2017. godine. Od 2017. godine predaje više informatičkih predmeta na Veleučilištu Velika Gorica u svojstvu višeg predavača.

Služio je kao član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske i Sektorskog vijeća za sigurnost i obranu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor i koautor je niza udžbenika, znanstvenih knjiga, znanstvenih i stručnih radova, radova u časopisima i izlaganja sa međunarodnih znanstveno-stručnih skupova, čijih je nekoliko zbornika i uredio.

Njegov znanstveni interes je vezan za reverzni inženjering, etično hakiranje, kriptoanalizu, kriptografiju, kibernetički terorizam te mogućnosti i prednosti primjene projektnog menadžmenta i suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i integralnoj sigurnosti.