Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> VELIKA GORICA - program FZ 2023. [.pdf]

Satelitski sustavi kao alat u praćenju klimatskih promjena, Igor Magdalenić i Nives Jovičić

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 17:00 - 17:30

Organizacija:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
Dvorana F

Detalji:

Učinci klimatskih promjena sve su vidljiviji i zahtjevaju upotrebu svih raspoloživih alata, a svemirske tehnologije imaju važnu ulogu koja će se pogotovo očitovati u nadolazećim godinama. Zahvaljujući satelitima danas imamo precizan uvid u podatke o klimi na Zemlji te vremenskim obrascima pa stoga možemo bolje razumijeti klimatske promjene u cjelini. Novi podaci Copernicus službe za klimatske promjene Europske unije otkrivaju još jednu godinu klimatskih ekstrema s brojnim visokim temperaturnim rekordima i rastućim koncentracijama stakleničkih plinova. Copernicus, prije poznat kao GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Globalno praćenje okoliša i sigurnosti) je program Europske unije za promatranje i praćenje Zemlje. Ovaj program djeluje kroz šest tematskih usluga: atmosfera, klimatske promjene, hitne situacije, kopno, more i sigurnost. Otvoreni podaci Copernicusa omogućuju dodanu vrijednost postojećim nacionalnim bazama podataka u praćenju klimatskih promjena i utjecaja te omogućuju veliku podršku Green deal politici EU.

Poveznica na prezentaciju/files/file/2023/Sateliti-i-klimatske-promjene-Igor-Magdaleni%C4%87.pdf

Biografija:

Igor Magdalenić predsjednik je Hrvatske udruge za upravljanje u kriznim situacijama (HUKM), CDO u E₂O Green startupu, te član Nacionalne interventne jedinice civilne zaštite za tehničko-taktičku potporu i Hitne ekipe Crvenog križa. Svoje iskustvo u humanitarnim i hitnim aktivnostima koristio je u svim prirodnim nepogodama i izvanrednim situacijama koje su se dogodile u Hrvatskoj posljednjih godina. Dugačak popis aktivnosti u kojima je sudjelovao uključuje potporu hitnim evakuacijama pogođenih područja nakon poplava 2014. godine, terensku podršku tijekom migrantske krize 2015. u tranzitnim kampovima Opatovac i Slavonski Brod, brzu procjenu štete nakon potresa u Zagrebu i Petrinji 2020., koordinaciju timova za procjenu štete i postavljanje privremenih bolnica tijekom pandemije COVID-19. Također je autor i koautor nekoliko znanstvenih publikacija na ovu temu.

Nives Jovičić zaposlena je na Veleučilištu Velika Gorica kao viši predavač. Učestvovala je na nizu stručnih i znanstvenih konferencija te je održala preko 20 javnih predavanja. Autor i kooautor je preko 50 znanstvenih i stručnih radova te jednog udžbenika, poglavlja u knjizi i dva priručnika. Znanstveni interesi vezani su joj za istraživanja u području zaštite okoliša