VARAŽDIN - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište Sjever: SC Varaždin / SC Koprivnica [.pdf]> FZ Varaždin - ostalo [.pdf]> Tekstilno – tehnološki fakultet, Studijska jedinica Varaždin [.pdf]

 

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, termini događanja su dostupni u gore navedenim .pdf datotekama.

Kibernetička sigurnost u funkciji razvoja digitalnog društva / Voditelj/i: Dražen Lučić / Suradnici: Mario Weber, Ivan Šabić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:00 - 17:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Publika:
studenti, opća populacija


Kratice lokacija:

TTF, Studijska jedinica Varaždin Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Hallerova aleja 6a, Varaždin
FOI, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin
Sveučilište Sjever, SC Varaždin, 104. brigade 3
Sveučilište Sjever, SC Koprivnica