VARAŽDIN - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište Sjever: SC Varaždin / SC Koprivnica [.pdf]> FZ Varaždin - ostalo [.pdf]> Tekstilno – tehnološki fakultet, Studijska jedinica Varaždin [.pdf]

 

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, termini događanja su dostupni u gore navedenim .pdf datotekama.

DANI OTVORENIH VRATA

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 10:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2

Vrsta događanja:
Dan otvorenih vrata

Publika:
SVI UZRASTI
www.foi.unizg.hr

Lokacija (prostorija):
FOI

Detalji:

https://www.foi.unizg.hr/hr/novosti/prijavite-se-na-dan-otvorenih-vrata-dov-2023


Kratice lokacija:

TTF, Studijska jedinica Varaždin Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Hallerova aleja 6a, Varaždin
FOI, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin
Sveučilište Sjever, SC Varaždin, 104. brigade 3
Sveučilište Sjever, SC Koprivnica