SLAVONSKI BROD - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište u Slavonskom Brodu - FZ 2023. [.pdf]> Srednja medicinska škola Slavonski Brod - FZ 2023. [.pdf]

Zlatna Slavonija – hrvatska žitnica, autor: Andreja Katolik Kovačević

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 13:00 - 13:45

Organizacija:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD