SLAVONSKI BROD - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište u Slavonskom Brodu - FZ 2023. [.pdf]> Srednja medicinska škola Slavonski Brod - FZ 2023. [.pdf]

Prirodni izvori kao pokretačka energija društva, autor: Robert Benković

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 10:45 - 11:30

Organizacija:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Osnovna škola Hugo Badalić, Franje Kuhača 23

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
OŠHB