SLAVONSKI BROD - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište u Slavonskom Brodu - FZ 2023. [.pdf]> Srednja medicinska škola Slavonski Brod - FZ 2023. [.pdf]

Novac u dječjem društvu, autor: Maja Vretenar Cobović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:30 - 14:15

Organizacija:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Osnovna škola Antuna Mihanovića, Antuna Mihanovića 35

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
OŠAM