SLAVONSKI BROD - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište u Slavonskom Brodu - FZ 2023. [.pdf]> Srednja medicinska škola Slavonski Brod - FZ 2023. [.pdf]

Mladi istraživači, voditeljice: Apolonija Boras, Marinela Matković, Katarina Ereiz, Sandra Jukić, Marija Sirovina, Mirela Rajković, Anamarija Elbi, Marina Ćurković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 9:00 - 9:45

Organizacija:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Dječji vrtić „Potjeh“, Moslavačka 42

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
DV P