POŽEGA - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> FZ POŽEGA - program 1 [.pdf]> FZ POŽEGA - program 2 [.pdf]

ČAROBNI SVIJET ČOKOLADE, Svjetlana Škrabal

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 9:45 - 10:30

Organizacija:
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Vukovarska 17, Požega

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
FTRR Praktikum


Kratice lokacija:

FTRR - Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Vukovarska 17, Požega
PPŠ - Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, Ratarnička 3, Požega
OŽB - Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega