Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

HERBARIJ DJEČJIH PJESAMA, Ana Popović Irella Bogut, Irena Kišmartin, Željko Popović

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 11:30 - 12:15

Mjesto održavanja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Lokacija (prostorija):
FOOZOS; Dvorana 30

Detalji

Najlakši način za učenje o biljkama je kroz sakupljanje, sušenje i slaganje biljaka u zbirku koja se naziva herbarij. Pri poduci iz prirodoslovlja, a naročito kao dio vježbi iz terenske nastave, studente i učenike se često upućuje na to da u određenom staništu prikupe nekoliko reprezentativnih primjeraka biljaka te ih ulože u herbarij. Na ovoj radionici studentima će zadano stanište biti pjesmarice dječjih pjesama iz kojih će polaznici radionice izraditi vlastiti herbarij, sastavljen od biljaka koje se spominju u pjesmama.

Biografija:

Ana Popović, predavačica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, apopovic@foozos.hr, 0915648132

Životopis  voditelja: Ana Popović je mladi znanstvenik (muzikologija), izvođač (trombon) i iskusni pedagog s gotovo 10 godina iskustva rada u prosvjeti. Radila je s djecom svih dobi, od predškolske dobi do maturanata srednje škole, podučavajući razne predmete: povijest glazbe, glazbene oblike, solfeggio, harmoniju, zbor, glasovir, glazbenu umjetnost i glazbenu kulturu. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku zaposlena je od 2017. godine i sudjeluje u izvođenju nastave različitih glazbenih kolegija. Njena područja stručnosti uključuju sociologiju glazbe, psihologiju glazbe, povijest glazbe i glazbenu pedagogiju. https://www.bib.irb.hr/profile/35947

Prof.dr.sc. Irella Bogut, redovita profesorica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, ibogut@foozos.hr

Irena Kišmartin, viša stručna suradnica Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, ikismartin@foozos.hr

mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, trajno zvanje, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, popovic@foozos.hr

Životopisi  suradnika:

Irella Bogut: Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.). https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/16514

Irena Kišmartin: Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. 2013. godine na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu u Osijeku, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Sigurnost i kvaliteta hrane stekla je akademski naziv Sveučilišna specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane.

Od 2003. do 2007. te od 2014. do 2016. radila je u osnovnim i srednjim školama Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije kao profesorica biologije i kemije. Od 2007. do 2014. radila je u Belje d.d. i Vupik d.d. kao sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane. Od prosinca 2016. do rujna 2018. radila je na Odjelu za biologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera kao stručna suradnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog područja biologija.

Željko Popović:    

Diplomirao 1981. godine je na studiju Biologije i kemije na Pedagoškom fakultetu u Osijeku stekavši zvanje profesora biologije i kemije, a 1986. na Postdiplomskom studiju prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Biologija, smjer Hidrobiologija stekao zvanje magistra prirodnih znanosti.Izbori u zvanjaod 1983:asistent, znanstveni asistent,predavač, viši predavač, profesor visoke škole iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, a 2005. ponovo je izabran u isto (trajno) zvanje.Od 1983. radi na Odjelu za biologiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Osijeku na kolegijima:Talofita, Opća botanika, Terenska nastava, Limnologija; od 1995. na Učiteljskom studiju Pedagoškog fakulteta, (poslije Visoke učiteljske škole i Učiteljskom fakultetu u Osijeku do danas): Prirodoslovlje, Terenska nastava, Ekologija,Higijena, Zdravstveni odgoj, Metodika prirode i društva vježbe, Poznavanje biljaka i životinja,Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj.Projekti: "Biološko-ekološka istraživanja Kopačkog rita”, “Obrazovanje za okoliš”, "Revitalizacija Stare Drave u Baranji", „Zaštita voda rezervata Kopački rit“, "Anatomska građa iglica oštećenih stabala jele “,„Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“„Strossmayer days“,„LUMEN“ i dr.Objavio je više od trideset znanstvenih i stručnih radova, suautor je knjige i priloga u knjizi; sudjelovao je na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji inozemstvu. Boravio je na višemjesečnim studijskim istraživanjima u Gentu u Belgiji, u Lundu u Švedskoj i u Skopju u Makedoniji. Održao je više javnih i pozvanih predavanja s ekološkom tematikom, sudjelovao je na okruglim stolovima, vodio je ekološke i botaničke sekcije u ljetnim školama. Bio je član uredništva nekoliko zbornika radova, voditelj Katedre za učiteljski studij i prodekan u četiri mandata. Član je više znanstvenih i stručnih društava. https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/19927